Zakelijk

Bent u al klaar voor MijnOverheid?


MijnOverheid-advieslijn

Volgende stappen

Bel naar Canon’s MijnOverheid-advieslijn: 073-6815649

Digitalisering overheidscommunicatie

MijnOverheid biedt burgers en bedrijven op één plek toegang tot persoonlijke berichten, statusinformatie over lopende zaken en gegevens van verschillende overheidsinstanties. Zij hebben toegang tot MijnOverheid met hun DigiD. U kunt aansluiten per onderdeel. Voorwaarde is dat uw organisatie gerechtigd is gebruik te maken van het burgerservicenummer (BSN).

MijnOverheid biedt burgers en bedrijven drie functies:

 • Berichtenbox: de eigen, beveiligde postbus waar burgers berichten van de overheid ontvangen en bewaren. Het is het elektronische alternatief voor papieren post.
 • Persoonlijke Gegevens: hier zien burgers welke gegevens de overheid van hen geregistreerd heeft, bijvoorbeeld adresgegevens, uitkeringsgegevens of WOZ-gegevens.
 • Lopende Zaken: hier vinden burgers een overzicht van hun zaken bij de overheid, zoals de status van een vergunning- of subsidieaanvraag.

Robert-Jelle-Breunesse

Robert-Jelle Breunesse
M: +31(0)6 - 515 291 43
E: robert-jelle.breunesse@canon.nl

Hoe Canon u kan ondersteunen

De overheid staat nog maar aan het begin van de digitale transformatie. De versmelting van interne werkstromen en externe communicatie wordt nu echter steeds duidelijker zichtbaar. Bij Canon richten we de blik continu vooruit, gericht op nieuwe ontwikkelingen in het informatie- en communicatiedomein van verschillende branches en afdelingen.

Als gaat om overheidsinstanties dan zien we dat per 1 januari 2017 burgers en bedrijven de gelegenheid moeten hebben om hun overheidszaken volledig digitaal te kunnen afhandelen. Canon heeft, door het ontwikkelen van Managed Communications Services, de mogelijkheden in huis om in deze behoefte te voorzien. Hierbij zorgen we ervoor dat de informatie van overheidsinstaties wordt ontvangen, gecontroleerd en voldoet aan alle eisen die zijn gesteld aan MijnOverheid. Het zorgt voor de juiste versturing naar de ontvangers en geeft feedback over het gehele proces door middel van heldere rapportages.

 

De voordelen voor u als gemeente zijn o.a.
 • het besparen op print- en portokosten;
 • verbeterd beheer van e-mailadressen van burgers voor notificaties;
 • betere dienstverlening door transparantie;
 • snelheid en verbeterde efficiëntie.

Canon kan voor gemeenten de totale afhandeling van de communicatie verzorgen: van het digitaal aanbieden van informatie op MijnOverheid tot en met het versturen van de stukken (bijv. per post of e-mail) indien een burger geen account heeft geactiveerd op MijnOverheid.

Daarnaast kan Canon de gemeente adviseren op welke wijze zij het beste kunnen communiceren met leveranciers, medewerkers en ketenpartners, rekening houdend met bijvoorbeeld kanaalvoorkeuren. Dit stelt gemeenten in staat om het communicatieproces zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten met de juiste controles.

Aanpak

Bij de digitale transformatie van uw organisatie werken wij nauw met u samen. Om een bijdrage te leveren aan een succesvolle transitie van de huidige naar de nieuwe situatie, gaan we pragmatisch te werk. Onze consultants en projectleiders verdiepen zich grondig in uw organisatie. Op basis van vastgestelde behoeften en vereisten verzorgen wij de technische invulling, dit uiteraard in overleg met alle disciplines. De vorm van de oplossing wordt altijd bepaald door wat u het beste past. In eigen beheer of uitbesteed. Onze experts begeleiden u gedurende het gehele transformatieproces.

Robert Hulsman

Robert Hulsman
M: +31(0)6 - 515 285 97
E: robert.hulsman@canon.nl

Checklist aansluiting MijnOverheid

Onderstaande vragen kunt u gebruiken tijdens (de voorbereiding op) de implementatie van de Berichtenbox binnen MijnOverheid. Ze geven u handvatten voor het maken van een stappenplan met een bijbehorende planning en het opstellen van uw projectplan.

De voordelen voor u als gemeente zijn o.a.

 • Hoe zorgt u dat uw burgers tijdige, relevante en gepersonaliseerde berichten van uw gemeente krijgen in hun MijnOverheid Berichtenbox?
 • Hoe bepaalt u via welk kanaal (Berichtenbox, E-mail, Print) uw burgers communicatie-uitingen van u ontvangen?
 • Wilt u daarbij rekening houden met de voorkeuren van de burger (communicatiemiddel afgestemd op gebruikte communicatiekanalen en ICT-vaardigheden) om de burgertevredenheid te verhogen?
 • Hoe zorgt u met minimale inspanning dat u eenheid in uw huisstijl kan borgen, ongeacht het gekozen communicatiemiddel (MijnOverheid, Berichtenbox, e-mail of print)?
 • Hoe krijgt u inzicht in uw uitgaande communicatiestromen (welke berichten zijn via welk kanaal verstuurd) zodat u voldoet aan wet- en regelgeving?
 • Wilt u dit proces in eigen huis beheren of uw ICT-organisatie ontlasten rondom het koppelen van uw applicatielandschap aan de Berichtenbox van MijnOverheid?
 • Heet u al nagedacht hoe u zich kunt conformeren aan de technische eisen die Logius stelt aan documenten die u in de Berichtenbox wilt plaatsen? Denk hierbij aan de zeer beperkte bestandsgrootte die is toegestaan.