Zakelijk

Kijk op Overheid

Canon’s visie op een portfolio voor gemeenten en andere lokale overheden

Canon Overheid

“Digitaal is het nieuwe normaal!”

Angela Breikers, Teamleider Informatiemanagement,
Gemeente Venlo

Bent u al klaar voor MijnOverheid?In zijn visiebrief digitale overheid 2017 schrijft Minister Plasterk; burgers en bedrijven moeten vanaf 1 januari 2017 de post van alle overheden elektronisch kunnen ontvangen in een beveiligde Berichtenbox op MijnOverheid waarin de berichten op overzichtelijke wijze toegankelijk zijn. Dit sluit niet alleen beter aan op een samenleving die op allerlei andere gebieden al gedigitaliseerd en geautomatiseerd is, maar bespaart ook kosten ten opzichte van de papieren procesgang en zorgt voor snellere, meer accurate dienstverlening. Deze verandering biedt niet alleen grote voordelen, maar plaatst de Nederlandse gemeenten in de praktijk ook voor grote uitdagingen. Is uw gemeente al getransformeerd naar digitale dienstverlening?

Canon helpt u graag de uitdagingen rondom MijnOverheid aan te gaan. We bieden antwoord op uw vragen en hebben de kennis en mogelijkheden in huis om de koppeling naar MijnOverheid samen met u in te richten.

Lees meer over MijnOverheid >

MijnOverheid-advieslijn

Bel de MijnOverheid-advieslijn van Canon: 073-6815649

Onderzoek - digitalisering inkomende post Nederlandse gemeenten

Canon onderzocht hoever gemeenten zijn met de transformatie naar digitale dienstverlening. Hoe gaat men om met papieren en digitale poststromen zoals facturen, aanvragen voor vergunningen, klachten en andere correspondentie? Is er alleen sprake van digitaliseren van papieren documenten of wordt er ook automatisering toegepast voor het verwerken en afhandelen hiervan? Klik hiernaast voor het onderzoeksrapport met de eerste resultaten, conclusies en aanbevelingen.

Canon Nederland
Canon Nederland
Canon Nederland
Canon Nederland

Ons portfolio voor gemeenten/overheid

Digitale postverwerking

Het digitaal verwerken, opslaan en verspreiden van inkomende correspondentie biedt veel voordelen, waaronder kostenbesparing. De daadwerkelijke winst behaalt u echter door de processen rondom de documentstromen te automatiseren. De digitalisering maakt het mogelijk handmatige handelingen te automatiseren door middel van workflows, hetgeen resulteert in het optimaliseren van de postverwerking zelf, als de business processen die erna komen. Met Canon Digitale Postverwerking kunt u al uw binnenkomende post, zowel papier, fax, social media als e-mail op eenvoudige en betrouwbare wijze digitaal vastleggen, beheren en verspreiden. Hierdoor bespaart u kosten, voorkomt u fouten, voldoet u eenvoudig aan de eisen rond informatie opslag en verbetert u de dienstverlening naar uw burgers.

Assessment van uw printerpark

Gemeenten bundelen steeds meer hun krachten op het gebied van ICT en facilitair. Het overgaan tot één printerpark levert direct besparingen op het gebied van beheer en sluit aan op de behoeften van de gebruiker. Om tot een gezamenlijk printerpark te komen biedt Canon een Assessment, een grondige inventarisatie van het huidige printerpark van alle gemeenten. Op basis van een netwerk audit en een gebruikersonderzoek stelt Canon een Assessment Report op dat in samenhang verbetervoorstellen op vijf terreinen biedt, namelijk:

  • kostenbeheersing;
  • productiviteit;
  • integratie;
  • beveiliging;
  • duurzaamheid.

Het doel is om te zorgen dat u vooruitgang boekt op basis van onderbouwde aanbevelingen. Daarbij nemen wij in ogenschouw dat positieve veranderingen op het ene gebied niet mogen leiden tot negatieve effecten op een ander gebied. U krijgt een samenhangend beeld van printinfrastructuur, gebruikersgedrag- en wensen, en van printgerelateerde werkprocessen.

Managed Print Services voor Gemeenten

Het beheren van uw eigen printinfrastructuur en -processen is vaak tijdrovend en duur. Documentproductie is doorgaans één van de grootste kostenposten voor gemeenten. Gebruikt u printers op verschillende afdelingen, verdiepingen of op verschillende locaties, zonder gecentraliseerde bediening en inzicht in het gebruik van deze printers? En wilt u de productiviteit en tevredenheid van uw gebruikers verbeteren? Canon kan u helpen uw printerpark te rationaliseren, printgewoonten te veranderen en grote besparingen te realiseren door actief beheer en een voortdurende optimalisering van uw printinfrastructuur en bijbehorende bedrijfsprocessen.

De mogelijkheden van grootformaat zijn oneindig

Het printen van bouwtekeningen, geografische kaarten, luchtfoto’s en grafische toepassingen zoals posters of displays, de mogelijkheden op het gebied van grootformaat zijn voor de overheid oneindig. En Canon heeft als marktleider van grootformaat printen altijd een passende oplossing volgens de laatste technologie. De grootformaat oplossingen sluiten aan bij het nieuwe werken van de overheid. We adviseren u graag bij het besparen van printkosten, maar ook bij oplossingen voor digitaal vergaderen met behulp van SMART-producten en het nastreven van uw duurzaamheidsbeleid.