Zakelijk

Canon Scan Platform

Gemakkelijk dossiers delen door digitalisering

Canon Scan Platform

Canon Scan Platform ondersteunt het digitaliseren van verschillende soorten documenten die binnenkomen per post en mail of door de patiënt worden afgegeven aan de balie. Belangrijk is dat al deze documenten foutloos en veilig in het juiste dossier worden geplaatst. En dat alle betrokkenen altijd kunnen beschikken over de juiste informatie.

De oplossing biedt:

  • Eenvoudig scannen van documenten
  • Distributie via verschillende medische applicaties, zoals Elektronisch Patiënten Dossier (Epic, ChipSoft), ZIS, Communicatieserver, Medical Viewer
  • Distributie via Document Management Systemen, Sharepoint en e-mail
  • Gebruiker kan alleen scannen naar de mappen waar hij toegang tot heeft
  • Validatie patiëntgegevens op het scherm
  • OCR mogelijkheden
  • HL7 compliant

Patiëntinformatie direct op de juiste plaats

De inkomende documenten, zoals verwijsbrieven van (huis-)artsen, notities van specialisten en uitslagen, kunnen efficiënt worden verwerkt met Canon Scan Platform. De documenten kunnen direct door de baliemedewerker of assistent aan het elektronisch dossier worden toegevoegd. De documenten worden eerst gedigitaliseerd, geclassificeerd en geïndexeerd. Het indexeren bestaat altijd uit het bepalen van patiëntnummer en andere kenmerken zoals specialisme/afdeling, documenttype. De gegevens die bij het patiëntnummer horen, worden opgehaald en gevalideerd. Als de gegevens kloppen, wordt de scan verzonden naar het gekozen dossiertype. Dit kan door het automatisch uitlezen van de geprinte tekst of door handmatig in te voeren op de scanner, de multifunctional of het werkstation.

Verbeterde informatie-uitwisseling en meer efficiëntie

Door te streven naar een optimale bedrijfsvoering kan uiteindelijk worden bereikt dat alle informatie in de zorgketen eenduidig wordt opgeslagen en uitgewisseld. Dit zorgt voor efficiëntie, bespaart kosten en laat uw medewerkers plezieriger werken. Het digitaliseren van uw documenten draagt hieraan bij. U realiseert efficiëntie doordat de dossiers overal en altijd toegankelijk zijn. Het verminderen van de ruimte die alle papieren dossiers innemen, zorgt ook voor kostenbesparing.

Beveiligde en beschermde patiëntgegevens

Robuuste administratieve systemen spelen een kritieke rol in het behoud van de authenticiteit, juistheid en volledigheid van uw administratie en patiënteninformatie. Gedigitaliseerde documenten moeten worden toegewezen aan de juiste patiënt en de informatie moet uitsluitend toegankelijk zijn voor de betrokken zorgverleners. Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens is hierbij essentieel.

Voordelen:
Gemakkelijk delen van patiëntinformatie

Behandelaars werken op steeds meer verschillende locaties, buitenpoli’s en bij de patiënt thuis. Het digitaliseren van documenten zorgt ervoor dat alle betrokkenen overal en altijd over de laatste informatie beschikken. Op basis van alle informatie kan de behandelaar de beste beslissingen nemen. Samen met de patiënt wordt gekozen voor de beste behandeling.

Bespaar tijd, automatiseer het proces

Vermijd tijdrovende handmatige processen om middelen vrij te maken voor uw kernactiviteiten, het verlenen van zorg. Automatiseer routinematige en foutgevoelige taken zoals identificatie, indexatie, validatie en verzending (opslag) bij het digitaliseren van documenten.

Minder kans op fouten

Bij het digitaliseren van documenten worden de ingevulde gegevens direct vergeleken met de inhoud van uw processystemen, bijvoorbeeld het Ziekenhuis Informatie Systeem. Daardoor worden fouten direct gesignaleerd. Zo wordt het koppelen van uitslagen aan de verkeerde patiënt geminimaliseerd.

Volgende stappen

Case studies

Lees wat deze bedrijven vinden van hun partnership met Canon.