Zakelijk

Kijk op Financiële afdelingen

Wij maken duurzame digitale transformaties mogelijk

Enexis en Canon

Enexis

“We kunnen de facturen niet alleen sneller, duurzamer en goedkoper versturen, we hebben ook een stuk gereedschap in handen dat we flexibel voor allerlei documentstromen kunnen inzetten.”

Volvo Cars

Volvo Cars Nederland

“De professionele aanpak van Canon plus de kennis die is opgedaan door de jarenlange relatie met Volvo Cars Nederland heeft gezorgd voor volle tevredenheid.”

Ontdek meer

Download nu het whitepaper over digitalisering en automatisering binnen financiële afdelingen.

Download het
whitepaper

Financiële afdelingen binnen organisaties dragen op diverse terreinen bij aan het realiseren van bedrijfssucces. Naast een scherpe focus op kosten, het realiseren van meer efficiëntie en het voldoen aan wet- en regelgeving zijn financiële afdelingen ook steeds meer gefocust op hoe commercieel succes te bereiken. Voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen is het belangrijk om: 


-    Inzicht te hebben
-    Voorspelbaarheid te creëren
-    Grip op inkomsten en uitgaven te houden
-    Processen flexibel, veilig en bestendig in te richten

Canon Financiele Dienstverlening

Hierbij spelen documenten en data een belangrijke rol. Effectieve en efficiënte documentverwerking, -distributie en -opslag, beveiligd en in lijn met wet- en regelgeving staat daarom hoog op de agenda van financiële afdelingen. Met minder mensen moet een steeds groter aantal complexe transacties worden uitgevoerd en gerapporteerd. 


Binnen vrijwel alle processen die onder verantwoordelijkheid van financiële afdelingen vallen, vinden veranderingen plaats. Bij veel organisaties vind een digitale transformatie plaats; facturen worden steeds vaker elektronisch verstuurd en in digitale formaten ontvangen, inkoop- goedkeurings- en betalingsprocessen worden in elkaar verweven, rapportages komen online en realtime beschikbaar, medewerkers werken tijds- en plaatsonafhankelijk. De mate waarin organisaties documenten digitaliseren en processen automatiseren kent grote verschillen. Nog niet iedere organisatie maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Canon heeft onderzoek laten doen naar de mate van digitalisering en automatisering van financiële processen. Wilt u weten hoe uw vakgenoten ervoor staan?

Vraag het onze Experts

Huub van Kesteren

Huub van Kesteren, Solutions Marketeer

Whitepaper Digitalisering en automatisering binnen financiële afdelingen

Een steeds verdergaande digitalisering zet het vak van financiële professionals op de kop. Handmatige werkzaamheden worden geautomatiseerd, processen worden geïntegreerd en rapportages komen sneller beschikbaar. Ondanks dat veel organisaties al stappen hebben ondernomen, valt er nog het nodige te doen. Onderzoek van Tijdschrift Controlling en Canon laat zien op welke terreinen organisaties al winst hebben geboekt en op welke vlakken zij verwachten de komende jaren nog initiatieven te gaan ontplooien. Duidelijk is dat met name de tijdwinst groot is, maar ook dat de helft van de organisaties laat kansen liggen.

Whitepaper

Klik op de afbeelding om de whitepaper te downloaden.

Financiële professionals zijn zeer kritisch en professioneel als het gaat om het nemen van beslissingen over de aanschaf en de inzet van oplossingen (producten of diensten) voor de ondersteuning van financiële processen zoals factuurgeneratie-, factuurverwerkings- en Purchase-to-Pay-oplossingen. De impact ervan op leveranciers, klanten en de eigen organisatie is immers zeer groot.

Canon is van oudsher een betrouwbare partner voor financiële professionals. Onze producten en diensten sluiten goed aan op hun behoeften waardoor wij de afgelopen decennia een aansprekende positie hebben verworven. Van Canon mag u dan ook een heldere visie verwachten op vraagstukken die aansluiten op ons specialisme; Information en Communication Management. Deze visie vindt zijn weerslag in hoogwaardige producten en innovatieve serviceconcepten die organisaties ondersteunen bij hun digitale transformatie.


Visie

Canon’s visie op digitale transformatie van organisaties


Efficiënte processen en effectieve communicatie is waar wij organisaties mee helpen. Het verbeteren van concurrentiekracht zit niet in separate oplossingen, maar in de onlosmakelijke samenhang tussen uw interne processen en uw externe communicatie. Wij zien dit niet als een lineair proces, maar als een circulair proces tussen u en uw klanten. 

Efficiënt ingerichte processen, passend bij de eisen van de huidige ‘real-time’ maatschappij, en een effectief gebruik van nieuwe communicatiemogelijkheden en beschikbare data in uw organisatie, zorgen ervoor dat u flexibeler en klantgerichter kunt werken. Dit is essentieel voor duurzame winstgevendheid en continuïteit van uw organisatie. Wilt u meer weten over onze visie op digitale transformatie? Klik dan hier.

Download de brochure

Het Canon-portfolio voor financiële afdelingen

Door haar kennis van data, documenten en documentprocessen gecombineerd met afdelingsspecifieke kennis, is Canon in staat om financiële afdelingen te ondersteunen bij hun digitale transformatie. Wij slaan de brug tussen de analoge en de digitale wereld en tussen interne processen, klanten en leveranciers. Naast het leveren van multifunctionals, printers, scanners, projectoren en documentmanagementsoftware voor de ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden, leveren wij ook oplossingen waarmee we een aantal financiële sleutelprocessen ondersteunen. Dit doen wij onder meer op de volgende gebieden:


Verwerking van inkomende facturen
Of het nu om papieren of digitale facturen gaat of een combinatie van beide, het proces van ontvangen, valideren, matchen, coderen, inboeken en goedkeuren van facturen kan sterk worden vereenvoudigd en versneld. Dit levert voor uw organisatie en uw leveranciers diverse voordelen op. Klik hier voor meer inzicht.


Productie en distributie van uitgaande facturen
Met het geautomatiseerd opstellen, digitaal distribueren of online aanbieden van facturen kunt u veel tijd besparen en klantgerichter opereren. Dit levert zowel voor uw organisatie als uw klanten diverse voordelen op. Klik hier voor meer diepgang.


Purchase-to-Pay
Het inkoop- en factuurverwerkingsproces leent zich, doordat er diverse processtappen moeten worden doorlopen en er meerdere afdelingen en leveranciers bij zijn betrokken, bij uitstek voor een hoge mate van digitalisering en automatisering. Hierdoor verbetert de samenwerking, dalen de proceskosten, krijgt u meer controle op uitgaven en neemt het inzicht in uitstaande verplichtingen toe. Klik hier als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn.

Interview

Finance moet meer gewicht in de schaal leggen

Finance moet meer gewicht in de schaal leggen

Dr. André de Waal doet al jaren onderzoek naar High Performance Organizations (HPO’s) en adviseert organisaties ook op dit vlak. De laatste jaren is gebleken dat ICT niet langer een onderscheidende factor is. Het is wel een belangrijke randvoorwaarde voor organisaties om te kunnen excelleren; zonder uitmuntende ICT zal een organisatie de concurrentie niet langer het hoofd kunnen bieden.

In een interview dat Tijdschrijft Controlling op verzoek van Canon met André de Waal heeft gehouden, heeft hij zijn visie gegeven op HPO’s, de kracht van High Performance Partnerships (HPP’s), der rol van ICT en het belang van een krachtige betrokkenheid van financieel eindverantwoordelijken bij de business.

Rondetafelgesprek

Eigenlijk zijn wij verandermanagers

Eigenlijk zijn wij verandermanagers

Een steeds verdergaande digitalisering zet het vak van financiële professionals op de kop. Handmatige werkzaamheden worden geautomatiseerd, processen worden geïntegreerd en rapportages komen sneller beschikbaar.

Door digitalisering en automatisering krijgen financiële professionals meer tijd om aansluiting te krijgen bij de business. Hoe krijgt dit in de praktijk vorm? Tijdschrift Controlling ging op verzoek van Canon in gesprek met drie vakgenoten over de impact van ICT op hun organisaties.