Over de Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie

De Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie (hierna "het product") is een MEAP-toepassing die het ontvangen van gegevens ondersteunt die zijn gescand door een imageRUNNER ADVANCE-apparaat op een mobiele terminal.
U kunt scaninstellingen configureren en scannen vanaf een mobiele terminal door verbinding te maken met dit product en de "Canon PRINT Business"-app voor mobiele terminals.

OPMERKING

Om gebruik te kunnen maken van dit product, moet u vooraf Canon PRINT Business op uw mobiele terminal installeren. U kunt de nieuwste versie van Canon PRINT Business downloaden uit de App Store.

Dit product installeren

Er zijn twee methoden: "Automatische installatie door verbinding te maken met een Delivery Server (Aanbevolen)" en "Handmatige installatie via SMS (Service Management Service)". Voor beide methoden moet u over beheerdersrechten voor het multifunctionele apparaat beschikken.

Automatische installatie door verbinding te maken met een Delivery Server (Aanbevolen)

b_meap_flow_deliver_C

Als u het licentietoegangsnummer opgeeft via het touchscreen van het multifunctionele apparaat of de externe gebruikersinterface, maakt het multifunctionele apparaat via internet verbinding met de delivery server en wordt het product automatisch geïnstalleerd.

Raadpleeg het volgende deel voor meer informatie over het licentietoegangsnummer en de installatiemethode.

De Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie installeren (meegeleverd)

Handmatige installatie via SMS (Service Management Service)

b_meap_flow_manual_C

Download de bestanden van dit product van de Canon-website naar een PC, installeer vervolgens de bestanden via SMS op het multifunctionele apparaat.

Raadpleeg het volgende deel voor meer informatie over het downloaden van de bestanden en de installatiemethode.

De Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie installeren (handmatig)

Scanprocedure

Scan vanaf de mobiele terminal nadat u het product hebt gestart via het touchscreen van het multifunctionele apparaat.
U kunt de scaninstellingen configureren en de gescande gegevens ontvangen met de app "Canon PRINT Business" voor mobiele terminals.
Raadpleeg het volgende deel voor meer informatie over de scanprocedure met dit product vanaf een imageRUNNER ADVANCE-apparaat.

Raadpleeg het gedeelte "Scannen (imageRUNNER ADVANCE-serie)" - Tabblad: "Gebruiksaanwijzing" op pagina Canon PRINT Business

OPMERKING

Als u dit product niet kunt gebruiken, voert u de scanhandelingen uit met de functie <Scan and Send> van het multifunctionele apparaat. In dit geval moet u de scaninstellingen voor het scannen configureren via het touchscreen van het multifunctionele apparaat.

De Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie installeren (meegeleverd)

Hieronder wordt uitgelegd hoe u de Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie (hierna "dit product") via internet kunt installeren via toegang tot een delivery server van een imageRUNNER ADVANCE-apparaat.

Vereiste omgeving

Multifunctioneel apparaat
Een apparaat uit de imageRUNNER ADVANCE-serie met ondersteuning voor de Canon PRINT Business-app voor mobiele terminals

Raadpleeg het tabblad "Ondersteunde All-in-One-printers" op de pagina Canon PRINT Business

OPMERKING

 • De delivery server bevindt zich op internet. Zorg er vóór de installatie voor dat het multifunctionele apparaat kan worden aangesloten op een extern netwerk.
 • Het multifunctionele apparaat heeft mogelijk geen toegang tot de server vanwege de instellingen van de firewall. Neem in dat geval contact op met uw netwerkbeheerder.

Licentietoegangsnummer

Voor installatie van dit product is een licentie vereist.
Het licentietoegangsnummer wordt gebruikt in de onderstaande procedure "Het product installeren".

Licentietoegangsnummer

Dit product installeren

Installeer dit product op het multifunctionele apparaat dat u gebruikt.
Er zijn twee methoden: "Installeren via het touchscreen" en "Installeren via de externe gebruikersinterface".

OPMERKING

 • Om dit product te installeren, dient u zich bij het multifunctionele apparaat aan te melden als beheerder.
 • De schermen en operationele procedures verschillen mogelijk afhankelijk van het multifunctionele apparaat dat u gebruikt.

Installeren via het touchscreen
Installeer dit product via het touchscreen van het multifunctionele apparaat.

 1. 1. Druk op [] (Instellingen/Registratie).
 2. 2. Druk op [Aanmelden].
 3. 3. Voer de volgende handelingen uit. Druk op [Systeembeheerders-id] → voer een afdelings-id in. Druk op [Systeempincode] → voer een pincode in.
 4. 4. Druk op [OK].
 5. 5. Druk op [Beheerinstellingen].
 6. 6. Druk op [Licentie/Overige] → [Registreren/Software bijwerken].
 7. 7. Druk op [Applicaties installeren/Opties] → [Licentietoegangsnummer].
 8. 8. Voer het viercijferige licentietoegangsnummer in → druk op [OK]. Herhaal deze stap vier keer tot u in totaal 16 cijfers voor het licentietoegangsnummer hebt ingevoerd.
 9. 9. Bevestig het door u ingevoerde licentietoegangsnummer → druk op [Starten].
 10. 10. Selecteer "Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie" → druk op [Installeren].
 11. 11. Accepteer de voorwaarden van de Licentieovereenkomst → druk op [Accepteren]. De installatie begint. Klik op [Starten] als de installatie is voltooid. Installatie van dit product is voltooid.

Installatie bevestigen

Installeren vanaf externe gebruikersinterface

Installeer dit product vanaf een computer via de externe gebruikersinterface op een multifunctioneel apparaat.

 1. 1. Start een webbrowser op de PC → typ de volgende URL in de adresbalk. http://<IP-adres of hostnaam van het apparaat>/
 2. 2. Voer de Systeembeheerders-id en Systeempincode in→ klik op [Aanmelden als beheerder].
 3. 3. Klik op de portalpagina van de externe gebruikersinterface op [Instellingen/Registratie] → [Licentie/Overige] → [Registreren/Software bijwerken].
 4. 4. Klik op [Geleverde installatie].
 5. 5. Voer het licentietoegangsnummer in → klik op [Volgende].

OPMERKING

Indien een onjuiste licentie is ingevoerd, wordt een foutpagina weergegeven.

6. Selecteer de "Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie" → klik op [Installatie starten].

Handelingen na installatie:
Selecteer [Starten] om ervoor te zorgen dat de geïnstalleerde MEAP-applicatie kan starten.
7.Accepteer de voorwaarden van de Licentieovereenkomst → druk op [Accepteren].
De installatie wordt gestart.
Wanneer de installatie is voltooid, wordt het scherm "Installatie voltooid" weergegeven.
Installatie van dit product is voltooid.
Installatie bevestigen

Installatie bevestigen
Controleer of dit product correct is geïnstalleerd en gestart.

 1. 1. Druk op [Alles weergeven] in het scherm Hoofdmenu van het touchscreen.
 2. 2. Controleer of het pictogram [Canon Mobile Scanning] wordt weergegeven. Als het pictogram "Canon Mobile Scanning" niet wordt weergegeven, scroll dan door het scherm.

De Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie installeren (handmatig)

Download de Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie (hierna "dit product") van de Canon-website naar een PC en installeer het via SMS (Service Management Service) op een multifunctioneel apparaat.
Vereiste omgeving

Multifunctioneel apparaat
Een apparaat uit de imageRUNNER ADVANCE-serie dat de Canon PRINT Business-app voor mobiele terminals ondersteunt

Raadpleeg het tabblad "Ondersteunde All-in-One-printers" op de pagina Canon PRINT Business

OPMERKING

Controleer voor installatie de netwerkinstellingen en via SSL gecodeerde communicatie-instellingen van het multifunctionele apparaat, en zorg ervoor dat SMS kan worden gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen bij het multifunctionele apparaat.

PC

Een PC die via een netwerk met het multifunctionele apparaat is verbonden

OPMERKING

SMS werkt in Windows via Internet Explorer en in Mac OS via Safari. Raadpleeg voor meer informatie over ondersteunde browsers de handleidingen bij het multifunctionele apparaat.

Dit product downloaden

Download de installatiebestanden van dit product via de volgende koppeling.
Downloadbestand voor Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie

Pak het gedownloade bestand uit. Dit bevat de volgende twee bestanden die voor de installatie vereist zijn. Deze bestanden worden gebruikt in de volgende procedure "Dit product installeren".

 • Toepassingsbestand: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
 • Licentiebestand: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

Dit product installeren

Installeer dit product op het multifunctionele apparaat dat u gebruikt.

OPMERKING

 • Om dit product te installeren, dient u zich aan te melden als beheerder van het multifunctionele apparaat.
 • De schermen en operationele procedures verschillen mogelijk afhankelijk van het multifunctionele apparaat dat u gebruikt.

Dit product installeren/starten

Bedien SMS (Service Management Service) vanaf een computer om dit product op het multifunctionele apparaat te installeren. Nadat de installatie is voltooid, dient u dit product te gaan gebruiken.

 1. 1. Start een webbrowser op de PC → typ de volgende URL in de adresbalk. https://<IP-adres of hostnaam van het apparaat>:8443/sms
 2. 2. Voer het SMS-wachtwoord in → klik op [Aanmelden].

OPMERKING

Het standaardwachtwoord is "MeapSmsLogin" (hoofdlettergevoelig).

3. Klik op [MEAP-applicatie installeren].

b_meap_manual_02_C

4.Klik op [Bladeren].

b_meap_manual_03_C

5.Selecteer de volgende bestanden in het dialoogvenster dat wordt weergegeven → klik op [OK].
Gebruik de gedownloade bestanden in de procedure "Dit product downloaden".
Stel het toepassingsbestand en het licentiebestand apart in.

Toepassingsbestand: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
Licentiebestand: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

6.Klik op [Installeren].

b_meap_manual_04_C

Nadat het bericht "Bezig met installeren... Een ogenblik geduld" wordt weergegeven, wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

7. Klik op [Yes/Ja].

b_meap_manual_05_C

8.Bevestig de voorwaarden van de Licentieovereenkomst → Klik op [I Accept].

b_meap_manual_06_C

Nadat het bericht "Bezig met installeren... Een ogenblik geduld" opnieuw wordt weergegeven, begint de installatie.
Wanneer de installatie is voltooid, wordt het scherm "Installatie voltooid" weergegeven.

9. Klik op [Naar MEAP-applicatiebeheer].

b_meap_manual_07_C

10.Klik op [Starten] voor "Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie".

b_meap_manual_08_C

De MEAP-applicatie is gestart en zo ingesteld dat deze kan worden gebruikt.

Installatie bevestigen
Bevestig dat dit product is geïnstalleerd en gestart.

 1. 1. Druk op [Alles weergeven] in het scherm Hoofdmenu van het touchscreen.
 2. 2. Controleer of het pictogram [Canon Mobile Scanning] wordt weergegeven. Als het pictogram "Canon Mobile Scanning" niet wordt weergegeven, scroll dan door het scherm.