De firmware bijwerken

Mogelijk moet u de firmware van het multifunctionele apparaat bijwerken om gebruik te kunnen maken van Canon PRINT Business.
Als u een model gebruikt dat moet worden bijgewerkt, wordt een bericht met de betreffende melding weergegeven als u Canon PRINT Business gebruikt.
Er zijn twee methoden om de firmware bij te werken.
Controleer de volgende tabel en gebruik de methode die overeenkomt met het model dat u gebruikt.

ApparaatnaamFirmware bijwerken
Via internetVia pc
MF4800-serie-Verkrijgbaar
MF4700-serie-Verkrijgbaar
MF5900-serie-Verkrijgbaar
iR1133-serie-Verkrijgbaar
MF6100-serieVerkrijgbaarVerkrijgbaar
MF8200C-serieVerkrijgbaarVerkrijgbaar
MF8500C-serieVerkrijgbaarVerkrijgbaar

How to use_style_note_imageOPMERKING

Bij de imageRUNNER ADVANCE-serie hoeft u de firmware niet bij te werken.

1. Bijwerken via internet
Download de firmware via internet naar uw multifunctionele apparaat zonder gebruik te hoeven maken van een pc (Windows/Mac) en werk de firmware bij.
- Het multifunctionele apparaat moet aangesloten zijn op het internet.

1-1. Selecteer in het menu op het bedieningspaneel [System Management Settings] (Instellingen systeembeheer) → [OK].

Instellingen systeembeheer

1-2. Selecteer [Update Firmware] (Firmware bijwerken) → [OK].

Firmware bijwerken

1-3. Selecteer [Via Internet] → [OK].

Via internet

1-4. Werk de firmware bij volgens de instructies op het scherm.
De firmware-update is voltooid.
Start Canon PRINT Business en gebruik het multifunctionele apparaat waarvan de firmware zojuist is bijgewerkt.

2. Bijwerken via pc (Windows/Mac)
Download de firmware naar een pc (Windows/Mac) vanaf de Canon-website en werk de firmware bij.
- Het multifunctionele apparaat en de pc moeten aangesloten zijn via LAN of USB.

2-1. De firmware downloaden
Download de firmware voor uw multifunctionele apparaat vanaf de webpagina met downloadbestanden van extra software.
MF-serie
iR1133
iR1133A
iR1133iF
Om de firmware te downloaden, moet u het serienummer van het multifunctionele apparaat invoeren.

How to use_style_note_imageOPMERKING

style_list Het serienummer van acht cijfers vindt u op het etiket op de achterzijde van het multifunctionele apparaat.

style_list Als u het serienummer niet kunt vinden, raadpleegt u de handleiding die bij het multifunctionele apparaat werd geleverd. U vindt de relevante onderwerpen door te zoeken op "serienummer".

2-2. Het multifunctionele apparaat in downloadmodus zetten
1) Selecteer in het menu op het bedieningspaneel [System Management Settings] (Instellingen systeembeheer) → [OK].

Instellingen systeembeheer

2) Selecteer [Update Firmware] (Firmware bijwerken) → [OK].

Firmware bijwerken

3) Selecteer [Via PC] → [OK].

Via pc

4) Druk bij de melding "Update firmware?" ("Firmware bijwerken?") op [Ja] (Ja).

Firmware bijwerken?

Het apparaat bevindt zich nu in de downloadmodus.
Voor LAN-verbindingen: Voor USB-verbindingen:

LAN-verbindingenUSB-verbindingen

Wanneer je bent verbonden via LAN, noteer je het IP-adres dat wordt weergegeven in het deelvenster. Dat heb je nodig bij de volgende stap op de computer (Windows/Mac).

2-3. De User Support Tool starten en de firmware bijwerken
1) Pak het gedownloade firmwarebestand uit op de pc (Windows/Mac).
2) Dubbelklik op het bestand User Support Tool in de uitgepakte map.

Windows/Mac

De User Support Tool wordt gestart.
3) Werk de firmware bij volgens de instructies op het scherm.

De firmware bijwerken

How to use_style_note_imageOPMERKING

style_list Raadpleeg de handleiding "User Support Tool Operation Guide" in de gecomprimeerde map voor meer informatie over de procedure.

User Support Tool Operation Guide

style_list Als uw multifunctionele apparaat verbonden is via LAN, moet u tijdens de procedure van de User Support Tool een IP-adres invoeren bij [IP-adres]. Voer het IP-adres in bij stap 4 van "Het multifunctionele apparaat in downloadmodus zetten".

2-4. Het multifunctionele apparaat opnieuw opstarten
Wanneer het schrijven van de firmware van de User Support Tool is voltooid, drukt u op de knop [Stoppen] op het bedieningspaneel van het multifunctionele apparaat.
Het multifunctionele apparaat wordt nieuw opgestart.
De firmware-update is voltooid.
Start Canon PRINT Business en gebruik het multifunctionele apparaat waarvan de firmware zojuist is bijgewerkt.