Duurzaamheidassortiment & certificaten

Duurzaamheidassortiment & certificaten

Canon streeft ernaar de milieu-impact van haar producten steeds verder terug te dringen. We willen er zeker van zijn dat alle natuurlijke hulpbronnen goed worden beheerd, zodat ook volgende generaties er nog plezier van hebben. We hechten dan ook veel waarde aan milieukenmerken die meerdere facetten certificeren en onder meer strenge eisen stellen aan energieverbruik, emissies naar water en lucht, gebruik van chemicaliën, etc. Milieukenmerken, zoals het Europees Ecolabel, Nordic Swan en EMAS, zijn een nuttige aanvulling op keurmerken die uitsluitend de herkomst van vezels certificeren (zoals FSC of PEFC), en zijn bij uitstek geschikt om duurzaamheid in de gehele productieketen te garanderen.

Canon biedt een groot assortiment aan printmedia, geschikt voor alle soorten printsystemen. Zwart-wit, kleur, groot- en kleinformaat, voor een breed en nog steeds groeiend scala aan toepassingen. Canon’s printmedia, toners, inkten en consumables zijn uitgebreid getest en goedgekeurd om een consistente kwaliteit te bieden.

FSC

FSC

Dit keurmerk geeft aan dat het papier is gemaakt van hout, afkomstig uit een duurzaam beheerd bos. FSC® staat voor Forest Stewardship Council®, een internationale vereniging zonder winstoogmerk die het duurzame bosbeheer wereldwijd wil stimuleren en verbeteren. Pas als zowel het bosbeheer als de handelsketen aan de door FSC-gestelde eisen voldoen, mogen houtproducenten en papierleveranciers het FSC-logo voeren. FSC laat dat controleren door onafhankelijke certificeringsorganisaties. Canon levert sinds mei 2006 FSC gecertificeerde papiersoorten. Deze producten worden geproduceerd met hout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen en zijn te herkennen aan het FSC logo op de verpakking. In de matrix treft u een overzicht van de diverse kwaliteiten die FSC gecertificeerd zijn.

Nordic Swan

Nordic Swan

Nordic Swan is het officiële Scandinavische Ecolabel dat in 1989 door de Scandinavische Ministerraad is geïntroduceerd. Het symbool wordt voornamelijk gebruikt in Scandinavische landen voor ongeveer 60 productgroepen, waaronder kopieer- en printpapier. Nordic Swan stelt uitgebreide criteria vast voor het gebruik van grondstoffen, energie, waterverbruik, uitstoot, afvalbeheer, aandeel gecertificeerde vezels, gebruik van chemicaliën en de mogelijkheid tot hergebruik van producten.

TCF/ECF

TCF/ECF

Het bleken van papiervezels is nodig om vergeling te voorkomen en om papier een bepaalde witheid te geven. In plaats van chloorgas gebruiken de papierproducenten tegenwoordig meestal bleekmiddelen die veel minder milieubelastend zijn. Het TCF-keurmerk geeft aan dat het papier is gebleekt met zuurstofverbindingen, zoals waterstofperoxide, ozon of zuivere zuurstof. TCF staat voor Totally Chlorine Free. Helemaal ‘chloorvrij’ is papier nooit, omdat in houtvezels altijd van nature een kleine hoeveelheid chloorverbindingen zit. Papier gebleekt met chloordioxide krijgt het keurmerk ECF (Elementary Chlorine Free) mee, omdat niet het element chloor als bleekmiddel is gebruikt, maar een verbinding van chloor en zuurstof die veel minder milieubelastend is. De milieuwinst van het TCF-proces ten opzichte van het ECF-proces is beperkt en discutabel. Weliswaar ontstaan minder chloorhoudende afvalproducten, maar het rendement van hout dat in celstof wordt omgezet, is lager.

EMAS

EMAS

Aan het Europese EMAS-logo zijn bedrijven te herkennen, die hun milieuprestaties continu verbeteren. Ze werken met een milieumanagementsysteem en rapporteren over hun milieuprestaties. In een geverifieerde verklaring vergelijken ze de bereikte resultaten met hun milieudoelstellingen en geven ze aan welke stappen ze nemen om de prestaties verder te verbeteren.

Ecolabel

Ecolabel

Het Europese Ecolabel geeft aan dat een product, in dit geval papier, op een milieubewuste manier is geproduceerd. Om dit keurmerk te mogen gebruiken moet een bedrijf aan strenge criteria voldoen, zoals voor emissies naar water en lucht en energiegebruik. Ook mag geen chloorgas als bleekmiddel gebruikt worden. Een onafhankelijke partij controleert dit alles.

ISO 14001

ISO 14001

Dit is een wereldwijd geaccepteerde norm voor het milieuzorgsysteem van een bedrijf of andere organisatie. Bij een milieuzorgsysteem gaat het om het systematisch organiseren en plannen van activiteiten, met als doel de milieuprestaties van een bedrijf verder te verbeteren en milieu tot integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid te maken. Een ISO 14001-certificaat garandeert dat een bedrijf zich strategisch en actief inzet voor het verbeteren van de milieuaspecten van zijn productie en producten. Anders dan bij EMAS hoeven bedrijven bij ISO 14001 geen geverifieerde verklaring te publiceren over hun milieuprestaties.

Blaue Engel

Blaue Engel

Dit milieucertificaat is het oudste ter wereld en een initiatief van de Duitse overheid uit 1977. Het stelt bedrijven in staat om zich met milieubewuste producten te onderscheiden in de markt en helpt consumenten om producten te kiezen op basis van milieucriteria. Een onafhankelijke jury stelt de criteria vast waaraan producten en diensten moeten voldoen. Papier dat voorzien is van de Blaue Engel bestaat voor minstens 95% uit gerecycled papier, oftewel herverwerkt papier afkomstig van huishoudens..

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle gaat ervan uit dat producten zo samengesteld worden, dat ze na hun (eerste) levenscyclus herbruikbaar zijn als grondstoffen voor nieuwe, gelijkwaardige of hoogwaardige producten of afbreekbaar zijn tot voedingsstoffen die veilig kunnen terugkeren in de natuur. Dit leidt tot oneindige kringlopen van grondstoffen zonder dat daarbij afval ontstaat in de betekenis van ‘nutteloos overblijfsel’. Afval vormt immers de grondstof voor nieuwe producten en processen.

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal

Carbon footprint of CO2-voetafdruk geeft informatie over de mate van CO2 uitstoot, bijvoorbeeld als gevolg van verbruik van fossiele brandstoffen in de productie van papier. De CO2-voetafdruk is een manier om de bijdrage aan klimaatverandering te bepalen. Zo heeft papier dat wordt geproduceerd met behulp van biomassa in plaats van fossiele brandstoffen een zeer lage carbon footprint. Black Label Zero, Top Colour Zero en Recycled White Zero worden klimaatneutraal geproduceerd en afgeleverd. De onvermijdelijke uitstoot uit transportbewegingen wordt door Canon geneutraliseerd middels investeringen in klimaat-projecten via Climate Partner. De CO2-emissie van papier tijdens de productie is inzichtelijk via het Paper Profile.

Met diverse certificaten garandeert Canon dat het papier aan de hoogste eisen op het gebied van milieu en duurzaamheid voldoet.

Canon papier