Trendrapport: The Future of Purchase to Pay

Canon heeft in samenwerking met Purchasing Insights onderzoek gedaan naar de mate waarin bedrijven in West-Europa hun Purchase-to-Pay (P2P) processen hebben geautomatiseerd. De bevindingen van het onderzoek, uitgevoerd door ICM Unlimited onder 706 directieleden verantwoordelijk voor finance en procurement, staan beschreven in het trendrapport The Future of Purchase to Pay.

Vrijwel alle bedrijven verwachten dat het P2P-proces in de toekomst geautomatiseerd zal zijn en heeft ruim de helft van alle Europese bedrijven hiervoor de eerste stappen gezet. Uit het rapport blijkt dat bedrijven willen onderzoeken hoe P2P-technologie kan helpen bij het vergroten van de productiviteit en kostenbeheersing. Bent u benieuwd naar de volledige resultaten?

Download dan uw eigen exemplaar [PDF, 4MB]

Trendrapport-The Future of Purchase to Pay