De firmware bijwerken


Mogelijk moet de firmware van de printer worden bijgewerkt om vanaf mobiele aansluitingen met Mopria-certificaat te kunnen printen.
Er zijn twee manieren waarop je de firmware voor de MF6100-serie, MF8200C-serie en de MF8500-serie kunt bijwerken.

Bijwerken vanaf de printer >
Bijwerken vanaf een computer >

Optie 1: De printer bijwerken via internet

Download de firmware naar je printer zonder dat je een PC (Windows/Mac) gebruikt en werk vervolgens de firmware bij. (De printer moet op internet zijn aangesloten.)

1.    Selecteer in het menu op het bedieningspaneel [System Management Settings] (Instellingen systeembeheer) → [OK].2.    Selecteer [Update Firmware] (Firmware bijwerken) → [OK].3.    Selecteer [Via internet] → [OK].4.Werk de firmware bij volgens de instructies op het scherm.
Het bijwerken van de firmware is voltooid.
Start Canon Mobile Scanning for Business op en gebruik de printer waarvan de firmware is bijgewerkt.

Om te kunnen downloaden moet u het serienummer van de printer invoeren.

Opmerking:

  • Het serienummer bestaat uit acht cijfers en vind je op het etiket op de achterzijde van de printer.
  • Als u het serienummer niet kunt vinden, kijk dan in de handleiding die bij de printer is meegeleverd. U vindt de relevante onderwerpen door te zoeken op "serienummer".

2. Zet de printer in downloadmodus

A) Selecteer in het menu op het bedieningspaneel [System Management Settings] (Instellingen systeembeheer) → [OK].B) Selecteer [Update Firmware] (Firmware bijwerken) → [OK].C) Selecteer [Via PC] → [OK].D) Druk bij de melding "Update firmware?" ("Firmware bijwerken?") op [Yes] (Ja).

Het apparaat bevindt zich nu in de downloadmodus.

Voor LAN-verbindingen:


Voor USB-verbindingen:


Wanneer je bent verbonden via LAN, noteer je het IP-adres dat wordt weergegeven in het deelvenster. Dat heb je nodig bij de volgende stap op de computer (Windows/Mac).

3. Start de User Support Tool en werk de firmware bij

A) Pak het gedownloade firmwarebestand uit op de pc (Windows/Mac).

B) Dubbelklik op het bestand User Support Tool in de uitgepakte map


De User Support Tool wordt gestart.

C) Werk de firmware bij volgens de instructies op het scherm.


Opmerking:

  • Raadpleeg de handleiding "User Support Tool Operation Guide" in de gecomprimeerde map voor meer informatie over de procedure.  • Als je printer verbonden is via LAN, moet je tijdens de procedure van de User Support Tool een IP-adres invoeren in [IP Address] (IP-adres). Voer het IP-adres in bij stap 4 van "De printer in downloadmodus zetten."

4.    De printer opnieuw opstarten
Wanneer het schrijven van de firmware van de User Support Tool is voltooid, druk je op de knop [Stop] (Stoppen) op het bedieningspaneel van de printer.
De printer start opnieuw op.
Het bijwerken van de firmware is voltooid.
Start Canon Mobile Scanning for Business op en gebruik de printer waarvan de firmware zojuist is bijgewerkt.

Volgende stappen