De impact van maatschappelijke veranderingen en milieuwetgeving op de bouw

picture-artikel-2


De wereldwijde tendens om wetgeving in te voeren ter bescherming van het milieu wordt steeds sterker.

Zo is het aandeel van gebouwen in het eindverbruik van energie van de Europese Unie (EU) een reusachtige 40 procent1. In het kader van uitgebreide doelstellingen op het gebied van klimaatverandering heeft de EU opdracht gegeven tot een vermindering van 20 procent van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van het niveau van 19902. Dit is onderdeel van een breed scala aan internationale voorschriften om duurzame en energie-effici├źnte oplossingen te implementeren in zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Bovendien leidt de invoering van certificaten voor ecologisch bouwen op vrijwillige basis, zoals onder andere de Leadership in Energy and Environmental Design (LEED-leiderschap in energie- en milieuontwerp) wereldwijd en de BRE Environmental Assessment Method (milieubeoordelingsmethode van de onderzoeksinstelling voor de bouw) in het Verenigd Koninkrijk, tot een toenemende acceptatie, ontwikkeling en gebruik van nieuwe technologie├źn en systemen om te voldoen aan duurzame bouwnormen.

Deze factoren hebben de vraag naar duurzame en goedkope huizen voor de groeiende stedelijke bevolking enorm gestimuleerd. Alleen al de behoefte aan woningen voor de sterk stijgende Europese bevolking leidt tot een totale productiegroei van twee procent van de bouw in deze regio in 20183.

Lees verder in het Think Build magazine hoe veranderingen in de bouw en ontwerp van gebouwen niet alleen worden versneld door maatschappelijke en milieugerelateerde overwegingen, maar ook door snelle vooruitgang in de technologie.

Klik hier om het magazine te downloaden

Notes
1. State of the Energy Union 2015, Europese Unie
2. Europese Klimaat- en Energiepakket 2020, januari 2016
3. 80ste Euroconstruct-congres