Zakelijk

Document Management oplossing van Canon basis voor effectievere werkwijze

Uit het samengaan van twee accountantskantoren ontstond in 2001 Van Wieren & Vellinga accountants en belastingadviseurs. Met in totaal 26 medewerkers staat Van Wieren & Vellinga voor een degelijke financiële dienstverlening en helder(belasting-) advies.

Van Wieren & Vellinga

De uitdaging
Vanwege de onafgebroken groei werd in 2004 het huidige moderne pand in Dokkum betrokken. De aanvankelijk erg ruime locatie was al snel bezet en de extra grote archiefruimte van 150 m2 bleek na enkele jaren toch te krap voor alle dossiers en documentatie. Ruim anderhalf jaar geleden drong zich de vraag op of men beter kon investeren in speciale rolkasten of moest overstappen op digitale archivering.

De oplossing
Van Wieren & Vellinga werkt nu met het Therefore™ document management systeem, voorheen ADOS geheten. Dit systeem biedt uitgebreide mogelijkheden voor digitale archivering en digitale werkprocessen waarmee elk gewenst document snel en trefzeker opgezocht, bewerkt en opgeslagen kan worden. Dit kan zowel vanaf iedere werkplek als bij de klant via
internet. Het bestaande archief wordt met een bulkscanner van Canon gedigitaliseerd, geïndexeerd en in Therefore™ geplaatst.

--------------------------

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Nederland N.V.

Meer weten? Download de PDF van deze Business Case

Business Case Wieren Vellinga [PDF, 791 KB]
spacer
					image

Case Studies