Zakelijk

SCAB kiest voor Formscape

De heer Janssen: "SCAB betekent Stichting Centraal Administratiekantoor voor Bouwbedrijven. SCAB werd 27 jaar geleden opgericht om de administratie van de kleinere bouwonderneming te professionaliseren. Het beeld van die dikke man met een dikke sigaar, die op de achterkant van zijn sigarendoosje offertes berekende en het geld cash in de zak stak, daar wilde men definitief vanaf. Inmiddels zijn we een full flex accountantskantoor met alle disciplines in huis. Onze naam is dan ook: Accountants voor Bouwbedrijven SCAB BV. We bedienen zo’n 3.000 klanten met diensten op het gebied van accountancy, automatisering en met name de loonadministratie. Voor ruim 32.000 werknemers verwerkt SCAB de loonadministratie. Om dat te kunnen doen moet je wel wat in huis hebben. En dat is waar we onder meer met Canon uitstekend in geslaagd zijn."

"32.000 loonstrookjes per maand is niet niks"

Bij SCAB zijn drie mensen betrokken geweest bij de aanschaf van de digitale Canon solution. Aan het woord zijn: de heer Janssen, algemeen directeur, de heer Van Mierlo, hoofd automatisering en de heer Zuethoff, hoofd loonadministratie.  

Wat was het probleem waar u een oplossing voor zocht?
De heer van Mierlo: "Het grote probleem waar we mee zaten, was het niet of nauwelijks kunnen reconstrueren van de output als er weer eens een printer op tilt sloeg. U kunt zich voorstellen dat wij ten behoeve van onze dienstverlening enorme hoeveelheden printen. Ook het kunnen maken van een reprint – als een klant bijvoorbeeld iets niet ontvangen heeft – was gewenst. Voorts waren onze oude printers veel te langzaam en ook nog eens niet onderling uitwisselbaar. Tot slot waren ook onze copiers aan vervanging toe."

Wat waren de selectiecriteria?
De heer van Mierlo: "Voor de printers was dat de snelheid en een archiveringsfunctie voor de output. We zaten op 50 afdrukken per minuut en dat moest dus minimaal dubbel zoveel worden." De heer Zuethoff: "...en voor de copiers waren dat de mogelijkheid om op 200 grams papier af te kunnen drukken en een veel betere afdrukkwaliteit."

Hoe bent u bij Canon gekomen?
 De heer Zuethoff: "Wij hadden al enkele copiers van Canon staan en het is via onze huisleverancier voor kantoorapparatuur, Van Laarhoven in Tilburg, dat we bij de digitale oplossingen van Canon gekomen zijn. Met Van Laarhoven doen we al zaken zolang als we bestaan en zij hebben ons op de nieuwe mogelijkheden van Canon gewezen.

Hoe heeft Canon het probleem aangepakt?
De heer Van Mierlo: "Canon heeft veel inzet getoond om met een oplossing te komen. Ze hebben eerst een analyse van onze situatie gemaakt. Vervolgens hebben ze een kopie van onze output opgevraagd. Die is toen helemaal in FormScape gezet inclusief de functionaliteit die wij wilden hebben. We zijn toen uitgenodigd om de demoversie te bekijken bij Canon en dat heeft ons over de streep getrokken. Bij de implementatie waren er wat aanloopproblemen met de afdruksnelheid. Dit kwam door de wijze waarop onze AS/400 de data aan de printers aanbiedt. Canon heeft dit aangepakt en met FormScape opgelost. We kijken nu al weer naar andere Canon Solutions."

Welke hard- en software heeft u aangeschaft?
De heer Zuethoff: "We hebben vier kleinere multifunctionals en drie grote multifunctionele systemen met printoptie gekocht en voor het beheer van het printwerk hebben we het softwarepakket FormScape aangeschaft."

Merkt u verschil met de oude situatie?
De heer Van Mierlo: "Absoluut. We hebben nu twee multifunctionals die 60 vel per minuut simultaan draaien. Dat is dus 120 pagina’s per minuut output! Ze zijn onderling uitwisselbaar en het pakket FormScape biedt de archiveringsfunctie die we nodig hadden". De heer Zuethoff: "De afdrukkwaliteit van de printer/copiers is vele malen beter dan we gewend waren, daarnaast zijn ze ook sneller en hebben ze natuurlijk veel meer mogelijkheden dan de oude apparatuur."

Wat zou u anderen aanraden?
De heer van Mierlo: "Ik zou iedereen die een printeroplossing zoekt willen aanraden om eens verder te kijken dan de geijkte printerleveranciers. Kijk eens bij aanbieders als Canon die multifunctionele apparatuur hebben. Door de digitalisering zijn er nu heel veel mogelijkheden die je eigenlijk niet verwacht. Wij zijn bij Canon in ieder geval zeer goed geslaagd voor een passende oplossing."

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van Canon Nederland N.V.
spacer
					image

Case Studies