Zakelijk

Explosieve groei van centrale repro door innovatieve ICT

ING Real Estate - Dhr. Bart Haak ING Real Estate maakt deel uit van de ING Group. Met 115 miljard aan beheerd vermogen, financiering en projecten in ontwikkeling, is ING Real Estate het grootste gespecialiseerde vastgoedbedrijf ter wereld. Met meer dan 2.700 specialisten verspreid over alle continenten werkt ING Real Estate aan haar missie om simpelweg de beste vastgoedgerelateerde oplossingen te bieden.

ING Real Estate Reproroom

De uitdaging

Doordat men binnen de divisie Investment Management een andere koers ging varen, ontstond er een hausse in de productie van rapportages voor de beleggingsfondsen van ING Real Estate. Dit leidde tot sterke behoefte aan meer capaciteit. Bart Haak: “De appara-tuur die wij hadden staan was te traag en raakte overbelast. Daardoor kregen wij ook kwaliteitsproblemen. Kortom wij waren toe aan verdere professionalisering van het proces en de apparatuur.

De oplossing

De centrale repro is nu uitgerust met nieuwe productiesystemen en gestroomlijnd workflow management vanuit uniFLOW Output Manager software. Twee image-PRESS C7000VP digitale drukpersen staan rug aan rug opgesteld, uitgevoerd met professionele finishing opties en document feeders voor het zeer snel scannen van documenten. De capaciteit van maximaal 600.000 full colour afdrukken per maand wordt aangestuurd door een krachtige A3100 workflow server. De aan offset gelijkende kwaliteit leidt inmiddels tot een explosieve groei aan opdrachten. Dankzij de Job Ticketing module kunnen deze  efficiënter ontvangen en verwerkt worden.

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Nederland N.V.

Download de volledige business case via de link hieronder

Business Case ING Real Estate [PDF, 2.8 MB]
spacer
					image

Case Studies