Zakelijk

Van conventionele repro naar creatieve huisstijlbewaker

Gasunie Repro Gasunie is het eerste gasinfrastructuurbedrijf in Europa met een grensoverschrijdend transportnetwerk. Via dit netwerk in Nederland en Noord-Duitsland transporteert Gasunie jaarlijks circa 125 miljard kubieke meter gas.

"Canon’s kwaliteit maakte een einde aan het tendertraject"

Gasunie Repro

De uitdaging
Als onderdeel van het Corporate Service Centre ondersteunt de repro veelal de communicatieafdeling, maar bedient zij daarnaast ook technische staven, secretariaten en individuele opdrachtgevers. Zeer belangrijke producties zijn onder meer de diverse jaarverslagen en rapporten. Daarnaast produceert de repro veiligheidschecklists,
nieuwsbrieven ten behoeve van publieksvoorlichting, uitnodigingen, posters, banners, stickers, enzovoorts. 

De oplossing
De repro werkt nu met een full colour Canon imagePRESS C6000VP, voorzien van drievlakssnijder, vouw- en niet-eenheid en een inline binder,een tweede imagePRESS C6000 zonder finishingopties, een zwart-wit imagePRESS 1110 productie-systeem met Perfect Binder en vouw- en niet-eenheid, een tweedeimagePRESS 1110, een imagePRESS C1+ full colour printer met clear toner mogelijkhedenen twee krachtige Fiery Rips.

Disclaimer
A
lle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enigeandere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Nederland N.V.

Download de volledige case-study

Business Case Gasunie [PDF, 1.2 MB]
spacer
					image

Case Studies