Zakelijk

Digitale workflows en gebruiksvriendelijke multifunctionals

Energiewacht is een innovatieve serviceorganisatie die sinds 1992 zorgdraagt voor onderhoud en reparatie van verwarmings- en warmwatertoestellen in Groningen, Drenthe en Zuid-Holland. Met 300 medewerkers, verspreid over meerdere vestigingen, verzorgt Energiewacht bijna 300.000 contracten in de particuliere en klein zakelijke markt.

Energiewacht

De uitdaging
In de voormalige hoofdvestiging in Veendam werd met tientallen werkplekprinters, losse kopieerapparaten en diverse faxen gewerkt. Zowel het beheer van de apparatuur als de afhandeling van de dagelijkse stroom
documenten waren zeer arbeidsintensief.

De oplossing

Energiewacht werkt nu met slechts zeven Canon-multifunctionals om 59.000 zwart/ wit en 7.000 kleurenafdrukken per maand te produceren. De inkomende post wordt bij de receptie met een 50 ppm scanner ingescand, digitaal gearchiveerd en komt via een ingestelde workflow bij de desbetreffende
afdeling.

----------------
Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Nederland N.V.

Meer weten? Download de PDF van deze Business Case

Business Case Energiewacht [PDF, 1.5 MB]
spacer
					image

Case Studies