Zakelijk

Factuurverwerkingsoplossing bevordert efficiëntie bij de Van Dillewijn Group

De Van Dillewijn Group is een marktleidende organisatie voor het ontwikkelen, produceren en distribueren van verpakkingsmateriaal voor bloemen en planten. In 75 jaar heeft het Nederlandse bedrijf haar mogelijkheden verder uitgebreid en is het internationaal gegroeid, met vijf dochterondernemingen die alle onderdelen van de bloemenindustrie wereldwijd bedienen.

Case Study Van Dillewijn Group

De Canon oplossing
Van Dillewijn heeft nu een volledig geautomatiseerd factureringssysteem, dat onmiddellijk terugvinden van elke factuur faciliteert en dat werknemers de mogelijkheid biedt direct van elke factuur de status in te zien. Bert Rijkmans, Information and Communications Executive: “Doordat we de volledige tekst kunnen doorzoeken, kunnen we eenvoudig achterhalen waar de factuur is. Als er een probleem is met een factuur, kunnen we precies zien in welk stadium dit is gebeurd en waarom, en kunnen we de kwestie direct aanpakken. Voorheen kon een probleem dagenlang onopgemerkt blijven.”

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Nederland N.V.

Meer weten? Download de PDF van deze Business Case

Case Study Van Dillewijn Group [PDF, 1.2 MB]
spacer
					image