Zakelijk

Overal werken in de eigen werkomgeving bij Aramis Wonen

Met circa 140 medewerkers en bijna 10.000 woningen is Aramis Wonen de grootste woningaanbieder in de gemeente Roosendaal. Vanuit de missie om bij te dragen aan woonplezier en de kwaliteit van leven in de stad, werkt Aramis Wonen samen met onder andere de gemeente Roosendaal, zorgleveranciers en projectontwikkelaars.

Aramis Wonen

De uitdaging

Omdat Aramis Wonen verhuisd is naar een nieuwbouwlocatie met minder werkplekken werd gekozen voor het Veldhoen Concept: Smart Building, Smart Working. Het uitgangspunt is dat iedereen locatieonafhankelijk de persoonlijke werkomgeving ter beschikking krijgt. Of er nu thuis, in de kantine of in de semi-open kantoortuinen gewerkt wordt. In de oude situatie werkte Aramis met stand alone kopieermachines en faxen plus een groot aantal printers. De uitdaging was om het Veldhoen Concept goed in te vullen met vertrouwelijk printen, scannen en kopiëren.

De oplossing

Centraal in het bieden van een persoonlijke werkomgeving staat de automatisering. Die moet ervoor zorgen dat elke medewerker na identificatie - waar dan ook in het gebouw - de beschikking krijgt over een pc, de eigen applicaties, telefonie maar ook print-, scan- en kopieerfuncties. Met uniFLOW Secure Printing kon hieraan volledig tegemoet worden gekomen. In plaats van 45 verschillende apparaten zijn nu acht Canon multifunctionals voldoende om iedereen de functies te bieden waar toegang toe is. 

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Nederland N.V.

Download de volledige business case via de link hieronder

Business Case Aramis Wonen [PDF, 215 KB]
spacer
					image

Case Studies