Zakelijk

Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht

Doordat beleidsinformatie snel en overzichtelijk beschikbaar is, hebben wij grip en sturing op de kwantiteit en de kwaliteit van de instroom van nieuwe studenten.

André Jeursen, Head of Education and Exams Office Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht

De School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht zocht naar mogelijkheden om het aanmeld- en toelatingsproces van de bachelor- en masterstudenten te optimaliseren. Het doel was om medewerkers te ontlasten, de kans op fouten te minimaliseren en aspirant-studenten beter te begeleiden. Het essentiële belang is te zorgen dat de meest talentvolle studenten instromen bij de SBE en dat de procedures op uniforme wijze uitgevoerd worden.

“Naast meer gebruiksgemak en minder werkdruk realiseren wij een jaarlijkse besparing van 30.000 euro, exclusief de faalkosten.”

Welke producten en diensten gebruiken ze?


Canon student admission

Canon Student Admission ondersteunt het decentrale selectieproces van onderwijsinstellingen met numerus-fixusopleidingen. Student Admission levert een gestructureerd en geautomatiseerd proces om snel en correct studenten te selecteren en alle inschrijvers te informeren over de uitslag van de beoordeling. Op basis van gestructureerde dossiervorming en automatische controle van het selectieproces proces, bent u in staat snel en zorgvuldig grote aantallen aanmeldingen te verwerken.

    Branche

    Selecteer uit onderstaand keuzemenu de branche van uw keuze voor meer informatie over oplossingen van Canon in de desbetreffende sector.