ABC- Hero1

Armstrong Watson gaat partnership aan met Canon voor het realiseren van haar MVO-strategie

Armstrong Watson, een accountancy-kantoor dat volledige service biedt, beschikte over een verouderde, onbetrouwbare en dure verzameling printers. Het bedrijf wilde daarom overstappen op maatschappelijk verantwoord printen. Dit heeft grote invloed op de besluitvorming van klanten. Door nauwe samenwerking met Canon is het hun gelukt hun concurrentiepositie te verbeteren door milieuvriendelijker te werken. Ze verminderden hun papier- en stroomverbruik en brachten het aantal printgerelateerde apparaten met meer dan 70% terug.

ABC-image1
ABC-image1

"Voordat ze advies gaven, voerde Canon een grondige analyse van ons bedrijf uit om een overzicht te krijgen van verbeterpunten en wat de beste aanpak was. Inzicht verkrijgen in onze klanten is ook een belangrijk onderdeel van onze eigen filosofie. Daarom waren we er snel van overtuigd dat Canon voor ons de juiste partner was."

David Clarkson, Commercieel Directeur