Colchester Institute herinvesteert geld dat ze via Canon Managed Print Services besparen in onderwijs

Colchester Institute, dat een van de grootste instellingen voor voortgezet onderwijs in East Anglia (Verenigd Koninkrijk) is, voorziet 12.000 studenten op tien locaties van cursussen op het gebied van voortgezet en hoger onderwijs. De instelling wilde graag de overheadkosten verlagen en kwam tot de conclusie dat de onbeheerde printinfrastructuur nader moest worden onderzocht omdat deze besparingen zou kunnen opleveren. Er werden namelijk meerdere leveranciers gebruikt en van enig printbeleid of -beheer was geen sprake. Nadat de printomgeving van de instelling was geanalyseerd, werkte Canon nauw samen met het Colchester Institute om tot een voorstel voor een MPS-oplossing (Managed Print Services) te komen waarmee niet alleen het papierverbruik en de tijd die nodig was voor administratieve taken konden worden verlaagd, maar ook de gebruikerservaring voor studenten en andere gebruikers aanzienlijk kon worden verbeterd. In de eerste 18 maanden na de implementatie van de oplossing bespaarde de instelling 100.000 Engelse pond. Dit hele bedrag wordt weer geïnvesteerd in onderwijs- en studiefaciliteiten voor andere onderdelen van de instelling.

colchester-image1

“De door Canon aanbevolen Managed Print Services-benadering beviel ons uitstekend, evenals het professionalisme van het voorgestelde Canon-projectteam en de nauwe manier van samenwerken met ons eigen projectteam.”

Gary Horne, Onderdirecteur, Financiën en Operationele zaken