Customer Communications Services

Kies de CCM-dienst die bij de
wensen van uw organisatie past

Waarom CCM-services?

Het organiseren van uw klantcommunicatie wordt steeds complexer. Waar voorheen documenten per post werden gedeeld met uw klanten, vereist de business steeds vaker om communicatie ook via andere distributiekanalen te laten verlopen en via andere media beschikbaar te stellen aan uw klanten. Dit stelt eisen aan uw bedrijfsprocessen, uw mensen, uw infrastructuur en uw productiemiddelen. U moet investeren, mensen scholen en uw organisatie geschikt maken voor nieuwe vormen van klantcommunicatie.

Er zijn diverse redenen aan te voeren waarom u zelf niet wilt of kunt investeren in de noodzakelijke kennis en middelen om uw productieomgeving aan te passen aan de nieuwe vereisten. Misschien is het volume van uw klantcommunicatie niet in verhouding met de noodzakelijke investering in de productiemiddelen of de initiële investering te hoog. Een andere reden kan zijn dat de technologie te complex is voor uw organisatie of dat de gewenste processen te ver afstaan van uw core business. In dat geval kan Canon u ondersteunen.

Schaalbaar en toekomstbestendig

Canon levert u de mensen en middelen om de documentprocessen uit handen te nemen die niet passen binnen uw organisatie of waarvan u ontzorgt wilt zijn. Om uw transactionele documentprocessen exact naar uw wens vorm te geven, levert Canon een palet Customer Communications Management diensten, bestemd voor het domein van ‘enterprise output management’. De diensten worden passend gemaakt naar uw huidige behoefte en zijn schaalbaar naar de toekomst.

Een voorbeeld van een documentproces is bijvoorbeeld de factuurstroom. Verstuurt u nu bijvoorbeeld uw facturen per post, dan zorgt Canon voor het leveren van data aan uw facturatiesysteem, de opmaak conform uw huisstijl en het printen op uw productieprinters. Indien u in de toekomst (gedeeltelijk) elektronisch wilt gaan factureren, dan kan Canon de opgemaakte facturen voor uw relaties beschikbaar stellen in een internetportaal en zorgen dat de overige facturen klaar staan voor verzending per post. Zie ons CCM-dienstenportfolio.

Service delivery

Met Canon’s CCM-diensten bent u verzekerd van de kennis en expertise op het domein van ‘enterprise output management’ en een professionele service delivery-organisatie. De documentprocessen waarvan u ontzorgt wilt zijn, worden via een projectmatige aanpak ingericht. Het gewenste serviceniveau wordt met u afgestemd en vervolgens wordt de operatie onder verantwoordelijkheid van Canon uitgevoerd. Periodiek ontvangt u een rapportage waarin Canon de juistheid, volledigheid en tijdigheid aantoont van de door haar verwerkte productie. Canon biedt u een servicedesk voor eventuele wijzigingen en incidenten. Afhankelijk van de omvang krijgt u tevens een service delivery-manager van Canon toegewezen.

CCM-dienstenportfolio

Onze Customer Communications Management dienstenportfolio bestaat uit een aantal modules. Afhankelijk van de behoeftes van uw organisatie kiest u de module(s) die voor uw document- en communicatieprocessen van toepassing is/zijn.