Voorzorgsmaatregelen

Opmerkingen over netwerkbeveiliging ter voorkoming van onbedoelde toegang tot uw netwerkcamera's door derden

Van toepassing op alle cameramodellen

Houd rekening met het volgende ter voorkoming van onbedoelde toegang tot uw netwerkcamera's door derden:

  • Het is sterk aanbevolen het vooraf ingestelde beheerderswachtwoord te wijzigen en het wachtwoord ook regelmatig te wijzigen.
  • In de initiële instellingen zijn [Bevoegd camerabeheer], [Camerabeheer], [Videodistributie], [Audiodistributie] ingeschakeld als toegangsrechten voor gebruikers. Wanneer u deze rechten niet aan gastgebruikers wilt toewijzen, schakelt u deze instellingen uit.

Maatregelen tegen bliksem

Van toepassing op alle cameramodellen

  • Deze producten lopen het risico op directe bliksem, geïnduceerde bliksem, terugslag, enz. Het is aanbevolen tegenmaatregelen tegen blikseminslag te implementeren om de risico's voorafgaand aan de installatie van de camera's te verminderen.

Richtlijnen voor vervanging van onderdelen

Van toepassing op: cameramodellen VB-Rxx PTZ

  • De volgende onderdelen zijn vervangbaar en vallen niet onder de beperkte garantie. Daarnaast zijn de gegevens over de levensduur van het product weergegeven in [ ] referentiewaarden als de 360°-beweging van het onderdeel wordt herhaald onder 25+/-10°. De levensduur varieert daarom afhankelijk van het gebruik en de omgeving van de installatie.
1. Stappenmotor
[4 miljoen bewegingen*]
2. Sleepring

[4 miljoen bewegingen*]
*Eén beweging is 360°.
  • Neem contact op met uw plaatselijke reparatiepunt wanneer u vervangende onderdelen nodig hebt.
  • De retentieperiode van functionele onderdelen voor reparatie bedraagt zeven jaar na beëindiging van de productie.

Preventieve maatregelen tegen een vertroebelde dome

Van toepassing op: cameramodellen voor buitengebruik met vaste dome VB-M64xVE en H65xVE

  • De dome die voor deze producten wordt gebruikt, kan na enkele jaren vertroebeld raken (het dome-materiaal kan beslaan etc.).
  • Om de kans hierop te verminderen, raadt Canon aan zonnebescherming te gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar).

Waarschuwing over 'Class A'-producten en elektromagnetische interferentie (EMI)

Van toepassing op: VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M640VE

  • Deze 'Class A'-producten zijn ontworpen voor industrieel of commercieel gebruik. In een huiselijke omgeving kunnen deze producten radio-interferentie veroorzaken. De gebruiker moet daarom mogelijk gepaste maatregelen nemen.