Zelfreinigende sensor

Het EOS Integrated Cleaning System bestrijdt stof op de sensor op drie verschillende manieren: Reduceren, Afstoten en Verwijderen.

1. Reduceren
De materialen in het sluitermechanisme en de objectiefdop zijn zo ontworpen dat ze vorming van stof binnen de camera zelf voorkomen.

2. Afstoten
Antistatische technologie wordt toegepast op het laagdoorlaatfilter dat de voorzijde van de sensor bedekt, zodat geen stof wordt aangetrokken.

3. Verwijderen
Een zelfreinigende sensoreenheid gebruikt hoogfrequente trillingen om bij het inschakelen stof af te schudden. Om direct te kunnen fotograferen, stopt de reinigingscyclus zodra op de ontspanknop wordt gedrukt. De cyclus herhaalt zich zodra de camera wordt uitgeschakeld en kan handmatig op elk gewenst moment worden gestart.

Het EOS Integrated Cleaning System bevat ook de Dust Delete Data, een op software gebaseerde functie die de positie van zichtbare stofdeeltjes in kaart brengt. Na het maken van de opname kunnen de vlekjes als gevolg van stof worden verwijderd met behulp van de Digital Photo Professional software.