Voorwaarden

1. De organisator

De organisator is Canon Europa N.V., ingeschreven bij Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, Nederland ('Canon').

2. Over de actie

2.1. Deelnemers

2.1.1. Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn (‘Deelnemers’).

2.2 Distributeurs en andere wederverkopers zijn uitgesloten van de actie. Retailers en distributeurs komen niet in aanmerking voor deelname namens hun klanten.

2.1.2 Alle deelnemers worden geacht te hebben ingestemd met deze algemene voorwaarden.

2.2. Bundel, territorium en perioden

2.2.1 Je hebt de bundel gekocht die bestaat uit de Canon EOS 1D-X III, SanDisk Extreme PRO® CFExpress®-kaart 64 GB en SanDisk Extreme PRO® CFExpress®-kaartlezer (‘bundel’). De kaartlezer (‘Kaartlezer’) is niet inbegrepen in je bundelpakket en je komt in aanmerking om deze te claimen door online een aanvraag in te dienen. Dergelijke online aanvragen kunnen alleen in de periode van 14-02-2020 en 31-07-2020 worden ingediend.

2.2.2 Je kunt slechts één kaartlezer per bundel aanvragen.

3. Claimen

3.1 Om de kaartlezer te claimen, moet de deelnemer de bundel kopen EN online een geldige aanvraag indienen. De aanvraag moet worden ingediend tussen 14-02-2020 en 31-07-2020.

3.2 Om een aanvraag in te dienen, ga je als volgt te werk:

(I) Vul een online-aanvraagformulier www.canon-europe.com/cfexpress volledig en juist in (inclusief je persoonsgegevens en productdetails met een geldig productserienummer enz.). * Voor hulp bij het vinden van je serienummer

https://www.canon.nl/support/consumer_products/where_to_find_your_serial_number/

(ii) Scan je kassabon of een orderbevestiging voor internetaankopen (incl. btw) en upload deze bij het onlineaanvraagformulier.

(iii) Deelnemers ontvangen vervolgens een e-mail ter bevestiging dat de aanvraag is ontvangen. Als de Deelnemer binnen 24 uur na indiening van zijn/haar aanvraag geen bevestigingsmail heeft ontvangen, kan de Deelnemer contact opnemen met de Canon Hotline +31 20 721 9103 of per e-mail canon@promotion-support.com

3.3 Na ontvangst en controle van de aanvraag regelt Canon dat de kaartlezer binnen 90 dagen bij de deelnemer wordt afgeleverd.

3.4 Incomplete en ongeldige aanvragen worden niet door Canon in behandeling genomen. Canon zal niet verantwoordelijk zijn voor aanvragen die zijn vertraagd of die niet met succes zijn ontvangen.

4. Disclaimers

4.1. Voor zover rechtens toegestaan, is Canon niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel, ongeacht de aard en oorzaak, die door deelnemers onder deze actie wordt geleden. Niets in deze voorwaarden zal echter als effect hebben dat Canon's aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de bewezen nalatigheid van Canon's medewerkers of agenten wordt uitgesloten of beperkt.

4.2. Canon behoudt zich het recht voor deze Actie op elk moment nietig te verklaren, aan te passen en/of te wijzigen zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden, maar zal altijd doen wat in haar vermogen ligt om het effect voor de Deelnemer zoveel mogelijk te beperken om onnodige teleurstelling te voorkomen.

4.3. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen te controleren om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te verzoeken om aanvullende informatie en ondersteunende documenten. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen en/of deelnemers uit te sluiten als zij vermoedt dat op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de actie.

Beslissingen van Canon met betrekking tot de actie zijn definitief en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

5. Persoonsgegevens

Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland is de Gegevensbeheerder van alle door de Deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens. De verstrekte persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor het aanbieden van deze actie. Deze gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER. De persoonsgegevens die we over deelnemers verzamelen, zijn onderhavig aan het privacybeleid van Canon inzake consumentengegevens [https://myid.canon/canonid/#/policy].

6. Rechtsgebied

Als deelnemende consument zijn de wetten van het land waar je je verblijfplaats hebt van toepassing op deze actie en is het mogelijk dat je een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in je eigen taal bij je eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn je te informeren over je rechten. Deze voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.