Wintercashbackactie voor Canon-scanners

© Canon Europa N.V. Voorwaarden

1. ACTIEPRODUCTEN, ACTIEPERIODE, DEELNEMERS EN ACTIEGEBIEDEN

1.1. Deze actie is uitsluitend van toepassing op de aanschaf van een product dat op deze website wordt vermeld als een product dat in aanmerking komt (de "Actieproducten") binnen het Actiegebied (hieronder gedefinieerd) tussen 1 oktober 2018 en 28 februari 2019 (de "Actieperiode").

1.2. Alle deelnemers ("Deelnemer") moeten 18 jaar of ouder te zijn en dienen woonachtig te zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland (de "Actiegebieden").

1.3. Alle Deelnemers worden geacht te hebben ingestemd met deze Algemene voorwaarden.

1.4. Alle Actieproducten moeten nieuwe en originele Canon producten zijn. De aankoop van tweedehands-, gereviseerde of herstelde producten of producten die imitatieproducten zijn of inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van de Canon Group van bedrijven (dit geldt bijvoorbeeld voor, maar is niet beperkt tot, parallelle of 'grijze' producten) voldoen niet aan de voorwaarden van deze actie.

1.5. De actieproducten moeten: (i) in het bezit zijn van de deelnemer op de datum van de aanvraag: (ii) worden geregistreerd op een adres in de actiegebieden: (iii) indien van toepassing, zijn geleverd en gedistribueerd aan retailers door een bedrijf uit de Canon Group of door erkende distributeurs in de EER; en (iv) zijn gekocht van een bedrijf uit de Canon Group, bij een retailer in de actiegebieden of via een internetwinkel met een domein of een geregistreerd adres binnen de actiegebieden.

2. DEELNEMEN

2.1. Om aan de actie te kunnen deelnemen, dient de Deelnemer een actieproduct aan te schaffen binnen het Actiegebied tijdens de Actieperiode en online een geldige aanvraag in te dienen tussen 00:00 uur op 1 oktober 2018 en 23:59 uur op 31 maart 2019.

2.2. Aanvragen moeten worden ingediend via een volledig en juist online aanvraagformulier (inclusief een geldig EER-productserienummer). Deelnemers dienen de kassabon of een orderbevestiging voor internetaankopen (incl. btw) te scannen en deze bij het onlineaanvraagformulier te uploaden. Deelnemers ontvangen vervolgens een e-mail ter bevestiging dat de aanvraag is ontvangen. Als u niet binnen 24 uur na het indienen van uw aanvraag een e-mailbevestiging ontvangt of geen toegang tot een computer hebt, kunt u contact opnemen met Canon's Claim Hotline via +31 (0) 20 721 9103.

2.3. De Actieproducten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden indien retailers tijdens de Actieperiode niet in staat zijn tegemoet te komen aan de vraag naar Actieproducten.

2.4. Canon zal geen aanvragen verwerken die worden ontvangen na de sluitingsdatum van 23:59 uur op 31 maart 2019. Incomplete en ongeldige aanvragen worden niet door Canon in behandeling genomen. Canon zal niet verantwoordelijk zijn voor aanvragen die zijn vertraagd of die niet met succes zijn ontvangen.

2.5. Deelnemers kunnen aanvragen indienen voor maximaal vijf aangeschafte Actieproducten en ontvangen één Cashback per aangeschaft Actieproduct.

2.6. Aanvragen van bedrijven of particulieren die bulkaankopen doen (meer dan vijf Actieproducten gedurende de Actieperiode), komen niet in aanmerking voor deze actie.

2.7. Deze actie kan niet worden gebruikt in combinatie met andere acties.

3. CASHBACK

3.1. Deelnemers ontvangen cashback van de genoemde bedragen voor de aankoop van de actieproducten.

3.2. Na ontvangst en controle van de aanvraag maakt Canon het betreffende bedrag via een directe bankoverschrijving (BACS) over op de bankrekening van de Deelnemer. Er worden geen alternatieve regelingen getroffen en er wordt geen contant geld of cheque verstrekt.

3.3. Canon zal er alles aan doen om de betaling binnen 28 dagen na ontvangst van een volledige en geldige aanvraag via een directe bankoverschrijving (BACS) uit te voeren.

3.4. Er wordt slechts één betaling via een directe bankoverschrijving (BACS) uitgevoerd per geldige aanvraag.

3.5. Als u een btw-nummer hebt in uw land en een cashbackbedrag ontvangt, kan dit de belastbare waarde van uw aankoop verlagen en dient u mogelijk uw belasting dienovereenkomstig te verlagen.

4. DE ORGANISATOR

De organisator is Canon Europa N.V. 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Netherlands.

5. DISCLAIMERS

5.1. Voor zover rechtens toegestaan, zal Canon niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel van enige aard op welke manier dan ook veroorzaakt, geleden door Deelnemers onder deze actie. Niets in deze regels zal echter als effect hebben dat de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de bewezen nalatigheid van medewerkers of agenten van Canon wordt uitgesloten of beperkt.

5.2. Canon behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment deze actie af te breken, aan te passen en/of te wijzigen zonder dat daar voor Canon enige verplichting uit voortvloeit.

5.3. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen te controleren om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te verzoeken om aanvullende informatie en ondersteunende documenten. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen en/of Deelnemers uit te sluiten als zij vermoedt dat op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de actie. Canon’s beslissingen met betrekking tot de actie zijn definitief en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

6. GEGEVENSBESCHERMING

6.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB is de gegevensbeheerder van alle door de Deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens die aan Canon worden verstrekt, worden verwerkt door Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland voor het beheer van deze promotie. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER.

6.2. De verzamelde persoonlijke gegevens van deelnemers zijn onderhevig aan het Canon Business- en Canon Consumer-privacybeleid die beschikbaar zijn op https://www.canon.nl/privacy-policy/

7. WETGEVING EN BEVOEGDHEID

Deze Voorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden zijn onderworpen aan en dienen te worden geïnterpreteerd naar het recht van Nederland en zijn onderhevig aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Nederland.

Actieproducten

Canon imageFORMULA DR-C230-documentscanner
Canon imageFORMULA DR-C240-documentscanner
Canon imageFORMULA DR-M140-documentscanner
Canon imageFORMULA DR-M260-documentscanner
Canon imageFORMULA DR-M1060-documentscanner
Canon imageFORMULA ScanFront 400-netwerkscanner