Inclusivity at Canon

Inclusiviteit bij Canon

Onze vacatures doorzoeken

Krachtig. Respectvol. Samen.

Wij vinden dat ons personeel de diversiteit en complexiteit moet weerspiegelen van de samenleving die wij bedienen. Met 15.000 medewerkers in heel Europa en 182.000 medewerkers wereldwijd ontmoet je de meest diverse personen.

Canon en Kyosei

De Canon-filosofie van Kyosei weerspiegelt onze ambitie om alle mensen, ongeacht ras, religie of cultuur, te helpen om samen te leven en te werken voor het gemeenschappelijke belang. Canon's regelmatige 'Your Voice'-enquêtes vertellen een verhaal van een trots, gemotiveerd en divers personeelsbestand dat zich sterk bekommert om gelijkheid, duurzaamheid en de toekomst.

Canon and Kyosei

Een inclusieve visie op mensen realiseren

'Diversiteit en inclusie zijn de sleutel tot onze filosofie en we streven ernaar dit tot leven te brengen via actieve Employee Resource Groups, een kalender met feesten en toegewijde inclusieambassadeurs', aldus Caroline Price, SVP Human Resources. 'Dit helpt ons de diversiteit van onze klanten en onze bedrijven te weerspiegelen en zorgt ervoor dat we een inclusieve werkplek zijn.'

Realising an Inclusive People Vision

Onze beloften uitbreiden...

Diversiteit en inclusie zijn geïntegreerd in onze Employee Value Proposition (EVP) en worden gedurende de volledige levenscyclus van onze medewerkers vertegenwoordigd, van indienstneming tot uitdiensttreding. Via deze D&I-verplichtingen creëren we een meer inclusieve organisatie waar iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd kan voelen.

Meer informatie over onze ondersteuning hiervoor vindt u hier

EXPANDING OUR COMMITMENTS

... en streven om meer te doen

Met onze wervings-, talent development- en managementprocessen streven we ernaar om de beste persoon voor elke functie aan te stellen, op te leiden en te belonen, van leerlingen en stagiairs tot aan ons hogere management.

Team members with hands in circle_GettyImages-837737106

Meer over Canon

Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn ook belangrijke pijlers van onze agenda en waarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We streven ernaar om mogelijkheden te bieden voor groei, leren en ontwikkeling die ons werk ondersteunen bij het creëren van wetenschappelijke en technologische innovaties, en die ons helpen een samenleving te realiseren waarin iedereen een actieve rol kan spelen.

Search our latest jobs

Onze nieuwste vacatures, jouw volgende stap

Ontdek waar je past


Onze rollen bekijken