Voorwaarden

Canon EOS M50 WINACTIE

CANON EN DEELNEMERS

1. Canon staat voor Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB , Amstelveen, Nederland ('Canon').

2. Alle deelnemers ('deelnemers') dienen inwoners te zijn van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, Oostenrijk, Finland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Portugal, Ierland, België, Luxemburg, Tsjechië, Polen, Hongarije, Slowakije of Rusland en 18 jaar of ouder zijn.

3. Werknemers van Canon en haar dochterondernemingen, hun familieleden, agenten en andere partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij deze promotie en de sponsoring komen niet in aanmerking voor deelname.

4. Door deelname aan deze wedstrijd worden alle deelnemers geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is meegedeeld.

WINACTIE EN WIJZE VAN DEELNAME

5. De gratis winactie wordt gehouden bij Canon en loopt van 14-06-2018 tot 30-09-2018

6. Om kans te maken op een van de 25 gratis Canon EOS M50 + EF-M 15-45MM IS STM-lens ('de prijs'), dienen deelnemers zich voorafgaande aan de winactie aan te melden voor deelname.

7. Inzendingen die ontvangen worden na de sluitingsdatum, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze gratis winactie. Canon behoudt zich het recht voor om formulieren met onvolledige of onleesbare gegevens van deelname uit te sluiten.

DE PRIJS

8. Er zullen 25 willekeurige winnaars worden getrokken uit alle geldige inzendingen die Canon heeft ontvangen in de periode van 14-06-2018 tot 30-09-2018.

9. Elke winnaar zal een van de 25 Canon EOS M50 + EF-M 15-45MM IS STM-lens ontvangen.

10. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden geruild tegen contant geld of andere middelen. In het geval dat de aangeboden prijs door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is, behoudt Canon zich het recht voor om een alternatieve prijs aan te bieden van dezelfde of grotere waarde.

DE SELECTIE

11. Met behulp van een willekeurige nummergenerator worden de winnaars geselecteerd uit alle in aanmerking komende inzendingen. De namen van de winnaars zullen door Canon worden bevestigd.

12. Canon zal op 05-10-2018 de gegevens van de winnaars publiceren. Vervolgens zal Canon met elke winnaar contact opnemen via het e-mailadres dat is ingevuld op het ingediende formulier om het leveringsadres te achterhalen.

13. Als de prijs wordt afgewezen of niet binnen 7 dagen na de poging tot contactopname via het opgegeven e-mailadres wordt geclaimd bij Canon, zal de oorspronkelijk aangekondigde winnaar zijn of haar prijs verliezen.

14. De prijs kan worden toegekend aan andere deelnemers volledig naar eigen goeddunken van Canon.

15. De prijs zal voor 12-10-2018 worden verzonden aan de winnaar(s).

16. De prijs is zoals vermeld bij publicatie.

17. De prijs wordt door Canon in goed vertrouwen uitgereikt aan de winnaars van de gratis winactie. Indien een winnaar de prijs niet kan aanvaarden, om welke reden dan ook, dient Canon zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

18. Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland is als gegevensbeheerder gebonden aan de wet op bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de persoonlijke gegevens die door deelnemers worden verstrekt. Het betreft hier alle persoonlijke gegevens die aan Canon worden verstrekt om de organisatie van deze promotie mogelijk te maken en, indien van toepassing, voor marketingdoeleinden in het geval dat deelnemers toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van marketingmateriaal van Canon. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER.

19. Er zal door Canon contact met je worden opgenomen voor het administratieve proces rondom de gratis winactie of als Canon het gebruik van de gegevens die je hebt opgegeven bij je inzending voor de gratis winactie, wil bespreken.

20. Canon behoudt zich het recht voor om de naam en de stad van de winnaar bekend te maken of presentaties van de prijsuitreiking te publiceren na de datum van de gratis winactie.

DISCLAIMER

21. Canon behoudt zich het recht voor de prijs op ieder moment nietig te verklaren en de voorwaarden te wijzigen.

22. Canon behoudt zich het recht voor om een inzending te weigeren of om de volledige waarde van de prijs terug te vorderen als blijkt dat er sprake is geweest van misbruik of een schending van de algemene voorwaarden van deze gratis winactie.

23. Canon is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, beschadiging of letsel, veroorzaakt of opgelopen door een deelnemer aan deze promotie. Niets in deze algemene voorwaarden zal echter resulteren in het uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijke verwondingen of dood veroorzaakt door bewezen nalatigheid door haar werknemers of agenten.

24. In het geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van de regels met betrekking tot de gratis winactie, zal het besluit van het bestuur van Canon bindend zijn en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

WETGEVING EN BEVOEGDHEID

25. Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die eruit voortvloeien of ermee in verband staan, zijn de wetten van het verblijfland van de deelnemer van toepassing. De voorwaarden en eventuele geschillen zullen onderworpen worden aan de niet-exclusieve jurisdictie van de lokale rechtbanken.