EOS 90D WINACTIE

1. CANON EN DEELNEMERS

1.1. Deze winactie wordt georganiseerd door Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederland ('Canon').

1.2. Alle deelnemers ('Deelnemers') dienen inwoners te zijn van België, Nederland, Luxemburg, Polen, Slowakije, Tsjechië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Noorwegen, Denemarken, Finland, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland of de Verenigde Arabische Emiraten en 18 jaar of ouder te zijn.

1.3. Werknemers van Canon en haar dochterondernemingen, hun familieleden, agenten en andere partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij deze promotie en de sponsoring, komen niet in aanmerking voor deelname.

1.4. Door deelname aan deze winactie worden alle deelnemers geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is meegedeeld.


2. WINACTIE EN WIJZE VAN DEELNAME

2.1. De winactie wordt gehouden tussen 28 augustus 2019 - 28 oktober 2019 bij Canon. De trekking vindt plaats op 30 oktober 2019.

2.2. Om mee te doen aan de winactie en kans te maken op een Canon EOS 90D en EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM-lens ('de Prijs'), moeten deelnemers hun gegevens invullen om mee te doen aan de prijstrekking.

2.3. Er is slechts één inzending per persoon toegestaan.

2.4. Inzendingen die ontvangen worden na de sluitingsdatum, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze winactie. Canon behoudt zich het recht voor om formulieren met onvolledige of onleesbare gegevens van deelname uit te sluiten.


3. PRIJS

3.1. Er wordt willekeurig één winnaar getrokken uit alle geldige inzendingen die tussen 28 augustus en 28 oktober 2019 zijn ontvangen.

3.2. De winnaar ontvangt een EOS 90D en een EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM-lens.

3.3. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden geruild tegen contant geld of andere middelen. In het geval dat de aangeboden prijs door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is, behoudt Canon zich het recht voor om een alternatieve prijs aan te bieden van dezelfde of grotere waarde.


4. SELECTIE

4.1. Met behulp van een willekeurige nummergenerator wordt de winnaar geselecteerd uit alle in aanmerking komende inzendingen. De naam van de winnaar zal door Canon worden bevestigd.

4.2. Canon zal na 28 oktober zo snel mogelijk contact opnemen met de winnaar via het e-mailadres dat is ingevuld op het ingediende formulier om het afleveradres te achterhalen.

4.3. Als de prijs wordt afgewezen of niet binnen 7 dagen na de poging tot contactopname via het opgegeven e-mailadres wordt geclaimd bij Canon, zal de oorspronkelijk aangekondigde winnaar zijn of haar prijs verliezen.

4.4. De prijs kan worden toegekend aan andere deelnemers volledig naar eigen goeddunken van Canon.

4.5. De prijs zal voor 30 november worden verzonden naar de winnaar.

4.6. De prijs is zoals vermeld bij publicatie.

4.7. De prijs wordt door Canon in goed vertrouwen uitgereikt aan de winnaars van de winactie. Indien een winnaar de prijs niet kan aanvaarden, om welke reden dan ook, dient Canon zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd.


5. PERSOONLIJKE GEGEVENS

5.1. Alle persoonlijke gegevens die bij Canon zijn ingediend, worden verwerkt door Canon en haar agenten of aangesloten ondernemingen voor het administratieve proces rondom de winactie. Canon is de gegevensbeheerder van deze persoonsgegevens.

5.2. Er wordt contact opgenomen met deelnemers voor het administratieve proces rondom de winactie of als Canon het gebruik van de gegevens die zijn opgegeven bij de inzending voor de winactie, wil bespreken.

5.3. Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland is de gegevensbeheerder van alle door de deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens.

5.4. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER. Ga voor meer informatie over de bescherming van de gegevens van de deelnemers naar Canon's privacybeleid voor consumenten: https://myid.canon/canonid/#/policy].


6. DISCLAIMER

6.1. In uitzonderlijke gevallen kan Canon de prijs ongeldig maken en/of andere voorwaarden van de winactie wijzigen, mits dergelijke wijzigingen noodzakelijk zijn en kunnen worden gerechtvaardigd door objectieve redenen.

6.2. Canon behoudt zich het recht voor om een inzending te weigeren of om de volledige waarde van de prijs terug te vorderen als blijkt dat er sprake is geweest van misbruik of een schending van de algemene voorwaarden van deze winactie.

6.3. Canon is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, beschadiging of letsel, veroorzaakt of opgelopen door een deelnemer aan deze winactie. Niets in deze algemene voorwaarden zal echter resulteren in het uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijke verwondingen of dood veroorzaakt door bewezen nalatigheid door haar werknemers of agenten.

6.4. In het geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van de regels met betrekking tot de gratis prijstrekking, zal het besluit van het bestuur van Canon bindend zijn en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

6.5. Indien enig deel van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dit deel geacht niet langer opgenomen te zijn in deze voorwaarden, die onverkort geldig blijven voor zover wettelijk toegestaan.


7. WETGEVING EN BEVOEGDHEID

Als deelnemende consument zijn de wetten van het land waar je je verblijfplaats hebt van toepassing op deze prijstrekking en is het mogelijk dat je een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in je eigen taal bij je eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn je te informeren over je rechten. Deze voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.