Kijk op Financiële dienstverlening

Canon maakt duurzame digitale transformaties mogelijk

Canon Financiele Dienstverlening

Als financiële dienstverlener hebt u, gedreven door eigen doelstellingen en onder druk van externe factoren, ambities op diverse terreinen. Deze ambities vragen om aanpassingen op verschillende gebieden; van businessmodellen tot marktbewerking, van gegevensbescherming tot loyaliteitsmanagement en van het voldoen aan wet- en regelgeving tot aan ICT. Op vrijwel al deze gebieden staat de digitale transformatie centraal.

Canon is van oudsher een betrouwbare partner voor de financiële sector. Onze producten en diensten sluiten goed aan op de behoeften van zowel banken, verzekeraars, pensioenfondsen en overige financiële dienstverleners waardoor wij de afgelopen decennia een aansprekende positie hebben verworven in deze sectoren. Van Canon mag u dan ook een heldere visie verwachten op vraagstukken die aansluiten op onze specialismen; Information & Communications Management. Deze visie vindt zijn weerslag in hoogwaardige producten en innovatieve serviceconcepten die organisaties ondersteunen bij het realiseren van ambities op vijf verschillende gebieden:

Vraag het onze Experts

Onderzoek – ontwikkeling van klantcommunicatiestrategieën in financiële dienstverlening

De financiële sector heeft hoge ambities. De belangrijkste reden voor het ontwikkelen van een gedegen klantcommunicatiestrategie is het werven en binden van klanten. Maar welke factoren hebben hier invloed op en waar moeten financiële organisaties rekening mee houden bij het ontwikkelen van een duurzame klantenbindingsstrategie? En hoe wijzigen deze factoren naar verwachting de komende drie jaren volgens de beleidsmakers? Canon liet onderzoeken welke factoren de komende drie jaren bij financiële dienstverleners van invloed zijn op klantcommunicatiestrategieën. 150 leidinggevenden van finance, ICT, marketing en klantenservice-afdelingen gaven inzicht in hun doelen, prioriteiten en strategische keuzes bij het implementeren van klantcommunicatieprogramma’s. Klik hiernaast voor het onderzoeksrapport met de eerste resultaten, conclusies en aanbevelingen.

Onderzoeksrapport

Onderzoeksrapport naar klantcommunicatie-strategieën in financiële dienstverlening.

Onderzoeksrapport Financial Services

Het Canon-portfolio voor Financiële dienstverleners
Werkplekoplossingen

Onder invloed van externe factoren zetten banken en verzekeraars diverse ontwikkelingen in gang, waaronder organisatorische veranderingen. Dit heeft onder meer impact op de invulling van locaties, de samenstelling van het medewerkersbestand, de wijze waarom mensen werken en samenwerken, de wijze waarop zij met klanten communiceren en de tijdstippen en locaties waarop mensen werken. Dit leidt tot veranderende behoeften op het gebied van ondersteunende kantoor- en thuiswerksystemen als printers, scanners en multifunctionals.

Canon sluit aan op de nieuwe manieren van (samen-)werken, biedt flexibiliteit en helpt organisaties om digitaal te transformeren zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die digitaal werken met zich meebrengt. Canon levert hiervoor niet alleen printers, scanners en multifunctionals, maar ook diverse presentatiemiddelen (o.a. projectoren, interactieve beeldschermen en (video-) camera’s), ondersteunende software en diensten. Welke vorm van werkplekondersteuning uw organisatie ook nodig heeft; Canon heeft voor u een oplossing.


Reprografische afdeling/Datacenter oplossingen

De verschillen tussen banken en schade-, leven-, pensioen- en zorgverzekeraars zijn groot. Toch bestaan er ook grote overeenkomsten. Een ervan is de grote hoeveelheden interne en externe communicatie die financiële dienstverleners produceren en distribueren. Bij deze communicatiestromen spelen centrale reprografische afdelingen en datacenters een sleutelrol.

Canon biedt een complete reeks productieprinters en software voor in-house printen en multichannel communicatie door reprografische afdelingen en datacenters. Met onze print- en softwareoplossingen kunt u vrijwel iedere opdracht aan en uw klanten de kwaliteit bieden die zij eisen.

Door veranderingen in de communicatiebehoeften in markten waarin banken en verzekeraars actief zijn, wijzigt de rol van centrale reprografische afdelingen en datacenters de laatste jaren sterk. Canon ondersteunt haar klanten niet alleen door het leveren van producten en aanverwante diensten. Wij doen ook onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van communicatie en de impact ervan op de dienstverlening van onze klanten. Daarnaast hebben wij strategieën in kaart gebracht waarmee reprografische afdelingen en datacenters zichzelf opnieuw op de kaart kunnen zetten. Verander uw centrale repro van 'slechts' een interne print- en kopieerafdeling in een communicatie service provider die cruciaal is voor uw organisatie.

Managed Print Services

Het beheren van uw eigen printinfrastructuur en -processen is vaak tijdrovend en duur. Documentproductie is doorgaans één van de grootste kostenposten voor organisaties. Canon helpt uw printerpark te rationaliseren, printgewoonten te veranderen en grote besparingen te realiseren door actief beheer en een voortdurende optimalisering van uw printinfrastructuur en bijbehorende bedrijfsprocessen. Met Canon Managed Print Services krijgt u grip op uw uitgaven, nu en in de toekomst.


Customer Communications Management oplossingen

Communicatie speelt een belangrijke rol bij het werven, vasthouden en ontwikkelen van klanten. Een persoonlijke benadering, via de juiste kanalen en een goede afstemming tussen communicatiestromen onderling zijn belangrijke sleutels voor succes.

Customer Communications Management oplossingen van Canon coördineren alle uitgaande en inkomende communicatie met klanten en andere doelgroepen.

Met behulp van onze inkomende informatie-oplossingen kunt u elke boodschap vanuit de klanten en overige relaties (ongeacht het kanaal, formaat of type boodschap) herkennen en doorsturen naar de juiste persoon, afdeling of proces en de boodschap direct opslaan. Hierdoor is informatie te allen tijde geborgd en beschikbaar en kunnen op systematische wijze processen in gang worden gezet.

Met behulp van onze uitgaande communicatie-oplossingen bent u in staat om alle beschikbare informatie binnen de organisatie om te zetten in geïndividualiseerde boodschappen voor de ontvanger en die te versturen via het door de ontvanger gewenste kanaal en tijdstip. Hierdoor heeft uw communicatie maximaal effect.

Met onze oplossingen kunt u uw inkomende en uitgaande stromen ook registreren, monitoren en daar waar nodig bijsturen zodat u altijd aantoonbaar ‘in-control’ bent en kunt voldoen aan de voor u van toepassingen zijnde wet- en regelgeving.

Marketing Communications Services

De wereld van marketingcommunicatie verandert in snel tempo. Met de komst van tablets, smartphones en andere digitale ‘communicatie-devices’ wordt op verschillende manieren informatie geconsumeerd of gedeeld. Waar en wanneer uw doelgroep dat wil. Voor veel organisaties is het niet altijd mogelijk al deze ontwikkelingen op de voet te volgen. Het realiseren van effectieve marketingcommunicatie is een vak op zich en vraagt om aanzienlijke investeringen. Veel organisaties besteden daarom een aanzienlijk deel van de marketingcommunicatietaken uit aan specialisten, op zoek naar besparingen en effectiviteitsverbeteringen maar met behoud van de regie.

Canon ondersteunt uw marketingorganisatie en –communicatie door automatisering, expertise en uitvoering. Wij leveren daarvoor de juiste mensen, processen en middelen. Wij creëren, bewerken en beheren de content van uw organisatie in de vorm van tekst, beeld, video en (profiel)data, die uiteindelijk worden samengevoegd tot een communicatiemiddel. Op papier of digitaal. Of tot een complete crossmediale campagne.

Be Exceptional

Wij geloven dat mensen en organisaties excelleren door continu de grenzen van het mogelijke op te zoeken, iedere dag weer. Wij hebben een passie voor organisaties en processen, wij gaan verder waar anderen stoppen.

Wij streven altijd naar het maximaal haalbare, voor ons en onze klanten.

Information Management oplossingen

Financiële dienstverleners hebben te maken met grote aantallen binnenkomende documenten, via diverse door de klant gekozen kanalen, zowel in papieren als digitale vorm. Het gestructureerd verwerken en distribueren van deze documenten biedt al grote voordelen. Het digitaal verwerken, opslaan en verspreiden van inkomende correspondentie voegt hier nog een aantal voordelen aan toe, waaronder kostenbesparing. De daadwerkelijke winst behaalt u echter door de processen rondom de documentstromen te automatiseren. De digitalisering maakt het mogelijk handmatige handelingen te automatiseren door middel van workflows, wat resulteert in het optimaliseren van de documentverwerking zelf, als de processen die erna komen.

Met producten van Canon zoals multifunctionals, scanners, OCR/ICR, Document Management en workflowsoftware kunt u de verwerking van binnenkomende documenten al verregaand digitaliseren en processen automatiseren, zowel binnen de kantooromgeving als in de postkamer.

Indien u processen of zelfs uw gehele postkamer wilt uitbesteden, dan bent u bij Canon ook aan het juiste adres. Canon is al jarenlang gespecialiseerd in het overnemen en optimaliseren van postverwerking, waardoor u profiteert van onze expertise op dit vlak en uw organisatie zich kan richten op haar kerntaken.

Bewakings- en beveiligingsoplossingen

Kostbare eigendommen maar ook gegevens zijn regelmatig doelwit van criminele activiteiten. Met goede beveiligingsmaatregelen en toezicht wordt in veel gevallen voorkomen dat er zowel op fysieke locaties, bij geldautomaten als ook in IT-systemen wordt ingebroken of informatiedragers worden ontvreemd. Voorkomen is immers beter dan genezen. Mocht het toch tot een inbraak en diefstal komen, dan vergemakkelijken onze oplossingen het opsporingswerk.

Canon levert diverse beveiligingsoplossingen voor het beschermen van gegevens op netwerken en multifunctionals (zie hiervoor de productinformatie over multifunctionals). Daarnaast levert Canon een breed portfolio van beveiligingscamera’s en ondersteunende software oplossingen voor ondermeer de bewaking van terreinen, kantoorgebouwen, geldautomaten en datacenters.

Voornaam

Achternaam

Emailadres

  • Zo snel mogelijk
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +31

Heeft u verder nog informatie voor ons, die onze expert kan helpen

Dank u wel

Eén van onze experts neemt telefonisch contact met u op

[TIME]

Graag tot ziens

Sorry

Fout