CASE STUDY

Personeelsblad ‘De Brightlander’ verbindt en informeert!

Een fysiek, tastbaar magazine maakt informatie delen laagdrempelig en persoonlijk.

Pand van Brightlands


Hier gebeurt het

Dhr. B.J. Kip, CEO, Brightlands Chemelot Campus

Innovatiegemeenschap

The Creative Hub biedt creatieve in-house dienstverlening aan de Brightlands Chemelot Campus waar in totaal meer dan honderd organisaties deel van uitmaken. Zo verzorgt de studio campagnes, concepten, presentaties, signing opdrachten, video’s, fotografie en animaties voor diverse opdrachtgevers. Door in huis aanwezig te zijn op de campus, ontstaan er korte lijnen, weten klanten ons snel te vinden en is de studio het creatieve verlengstuk van de campus.

Brightlands is een internationale open innovatiegemeenschap in Limburg. Dagelijks werken meer dan 24.000 ondernemers, onderzoekers en studenten aan doorbraken op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en digitalisering en innovatieve materialen en voeding. Brightlands omvat vier campussen: de Brightlands Campus Greenport Venlo, Brightlands Chemelot Campus, Brightlands Maastricht Health Campus en Brightlands Smart Services Campus, met ieder hun eigen expertise. Op deze campussen dragen verschillende communities bij aan grensverleggende innovaties. Immers, als je grenzeloos denkt, gaan er nieuwe werelden voor je open.

Uitsnede uit personeelsblad ‘De Brightlander’

Informeren en verbinden

Gezien de grootte van het Brightlands team is er in aanvulling op, en mogelijk ter vervanging van, de huidige teammeetings de behoefte informatie vast te leggen; deels met een zakelijk karakter, en deels - en vooral - met artikelen in de privésfeer. Daarnaast wil Brightlands de verbondenheid met de medewerkers van alle afdelingen binnen Brightlands versterken. The Creative Hub is gevraagd mee te denken in het ontwerpen van een personeelsblad in een eigen huisstijl maar wel herkenbaar voor Brightlands. Het doel hierbij is de onderlinge verbondenheid verder te vergroten.

Brightlands heeft zelf een interdisciplinaire redactie gevormd met collega’s waardoor er op een eenvoudige manier informatie van de gehele community wordt ontvangen. Met deze input gaat The Creative Hub aan de slag, waarbij het totale project ook door de studio van The Creative Hub wordt gecoördineerd. Er wordt zorggedragen voor de opmaak en het design conform de eigen huisstijl. The Creative Hub heeft hierbij een regiefunctie over de geleverde input, kan naar behoefte teksten schrijven en indien gewenst ook deelnemen aan de redactiemeetings. Zo zijn er vaste, terugkerende items gecreëerd zoals het thema ‘over de kook’. In iedere uitgave staat een collega centraal die zijn of haar favoriete recept deelt met de BCC collega’s.

De eerste editie van het blad is heel goed ontvangen en draagt bij aan de doelstelling informatie tastbaarder, laagdrempelig en vooral leuk leesbaar te maken! Op deze manier leer je een andere kant van je collega kennen. Iedere editie wordt in overleg gepresenteerd, met dezelfde uitstraling en herkenbaarheid voor iedereen.

Uitsnede uit personeelsblad ‘De Brightlander’

Gerelateerde oplossingen


Ontdek meer

Nice to meet you! Heb je vragen over onze dienstverlening of kunnen we je wellicht al direct helpen met een communicatie-uiting?
-->