CASE STUDY

Digitalisering bij Rabobank Nederland

Rationaliseren van de postdienstverleningWe hebben 40% minder inkomende post gerealiseerd en het heeft ook geleid tot een substantiële kostenbesparing. Zo’n 30% a 40% minder, structureel op jaarbasis

Stan Petit, Business Analyst, Programma Financial Solutions Integratie IT, Rabobank Nederland

Twee opdrachten

Er zijn tijdens een project voor Rabobank Nederland twee opdrachten uitgevoerd in opdracht van Facility Management. Enerzijds was er de opdracht om de fysieke post te reduceren en een digitale postkamer te implementeren. Anderzijds wilde men graag de postdienstverlening rationaliseren.

Pand Rabobank Nederland

Aanpak inkomende fysieke poststromen

In nauwe samenwerking met de medewerkers zijn de inkomende fysieke poststromen geanalyseerd. Waarom komt het überhaupt fysiek binnen, kan dat niet anders? Kan het niet vanaf de bron digitaal worden verzonden en direct verwerkt? Er is gekeken naar het nut en de noodzaak van poststromen en waar mogelijk zijn deze afgebouwd. In principe is het gehele proces onder de loep genomen en daar waar er laaghangend fruit was, is dat direct geplukt. De focus lag daarbij vooral op de ongestructureerde, inkomende post.

Digitalisering bij Rabobank Nederland

De resultaten

Er is een kostenbesparing van zo’n 30% a 40% gerealiseerd op jaarbasis. Er is een digitale postkamer opgeleverd waar medewerkers heel tevreden over zijn. Zij gaven een cijfer van 7,7 voor de versterkte dienstverlening. Daarnaast is er veel bespaard op abonnementskosten van fysieke abonnementen op kranten en tijdschriften en is het beheer van die abonnementen goed belegd, zodat men structureel grip houdt op de kosten.

Stan Petit, Business Analyst, Programma Financial Solutions Integratie IT, Rabobank Nederland


Wat mij vooral is bijgebleven is dat de medewerkers, ondanks dat we de processen eigenlijk aan het afbouwen waren, altijd gemotiveerd bleven meedenken en constructief hun werk bleven doen.

Stan Petit, Business Analyst, Programma Financial Solutions Integratie IT, Rabobank Nederland

Gerelateerde oplossingen

Ontdek meer

Benieuwd of wij met onze oplossingen ook u kunnen helpen?
Privacybeleid

Voornaam

Achternaam

Emailadres

  • Zo snel mogelijk
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +31

Heeft u verder nog informatie voor ons, die onze expert kan helpen

Dank u wel

Eén van onze experts neemt telefonisch contact met u op

[TIME]

Graag tot ziens

Sorry

Fout