Artikel

Standaardiseren of gekoloniseerd worden

Waarom de sleutel tot de toekomst van uitgeven een gemeenschappelijke technologie-infrastructuur is

A woman talks at a meeting with five other colleagues around a desk

Alles verandert voor drukken en uitgeven

De uitgeverijen maken een revolutie door. Verouderde processen worden op de proef gesteld, waardoor nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan en nieuwe marktproposities worden vormgegeven. In het verleden werden boeken gedrukt en gedistribueerd in grote volumes. Tegenwoordig krimpen de afzonderlijke productieruns omdat uitgevers hun financiële risico's onder controle willen houden en zich aanpassen aan veranderende boeklevenscycli. 

Lezers en detailhandelaren vragen om keuze en flexibiliteit, wat in strijd is met analoge productie van grote volumes. In de toekomst zal inhoud regelmatig worden vernieuwd, opnieuw worden gedistribueerd voor publicatie op meerdere platforms en on-demand opnieuw worden geprint. Maar terwijl uitgevers proberen te innoveren met nieuwe indelingen en producten, hebben ze nog steeds te maken met hinderlijk hoge kosten voor productie, opslag, materiaal en afvalbeheer.

Colleagues working on computers linked to printers

Drukkers en uitgevers op één lijn

De meeste boekuitgevers en hun boekproducenten vragen zich af of hun huidige productie- en distributiemodellen geschikt zijn voor het beoogde doel en onderzoeken nieuwe manieren van werken. Voor veel uitgevers en drukkers begon dit met een investering in de digitale productie van kleine oplagen, zodat met korte doorlooptijden de lage rendabiliteit van offsetdruk van kleinere hoeveelheden kon worden vermeden.

Digitaal printen in kleine oplagen als aanvulling op offsetproductie is slechts de eerste stap in de overgang naar echte vraaggestuurde bedrijfsmodellen – beheer van de boeklevenscyclus (BLM) en on-demand productie. Een grondige heroverweging van deze meer geavanceerde bedrijfsmodellen is noodzakelijk wanneer maximale impact moet worden gerealiseerd op het gebied van efficiëntie van de supply chain, kostenbesparing en snellere marktintroductie.

Nu uitgevers en drukkers bezig zijn deze progressieve bedrijfsmodellen te implementeren, worden twee belangrijke zaken duidelijk. Ten eerste vereist procesoptimalisatie een nauwere samenwerking tussen de twee partijen. Ten tweede is een meer geïntegreerde technologie-infrastructuur de sleutel tot succes.

Het model van kleine oplagen is relatief eenvoudig en vereist een zekere mate van workflowautomatisering en standaardisering, bijvoorbeeld van papiersoorten. Daarentegen vereisen de vraaggestuurde modellen, beheer van de boeklevenscyclus (BLM) en on-demand productie, een nauwere samenwerking, met als resultaat een minimaal commercieel risico en een betere verkoop.

Het BLM-model stemt orders en productie af op de werkelijke vraag naar individuele titels, waardoor de kostbare risico's van te hoge en te lage voorraad worden verkleind. BLM vereist naadloze technologische integratie tussen uitgever en drukker. Bijvoorbeeld een systeem voor geautomatiseerde voorraadaanvulling om nieuwe bestellingen te activeren wanneer de gegevens van het magazijn en/of de detailhandelaar aangeven dat de overeengekomen minimale voorraadniveaus zijn bereikt.HET HEEFT GEEN ZIN KLEURENSCHEMA'S OF EMOTIONELE BETROKKENHEID TE BESPREKEN ALS WE NIET EERST HEBBEN UITGEZOCHT HOE WE BEDRIJFSPROCESSEN KUNNEN VEREENVOUDIGEN.

-Michaela Philipzen, Ullstein Buchverlage

Voor de boekproducent betekent Boek Levenscyclus Management (BLM) een hoger niveau van workflowautomatisering, van binnenkomende opdrachten tot voorbeeldweergaven, kleurbeheer, proefdrukken, printen en afwerking, zelfs tot en met verzending en facturering. Efficiënte automatisering en een voordelig model voor uitgever en drukker dankzij een hoge mate van standaardisering met betrekking tot papiersoorten, afmetingen en snijformaten.

Tijdens de fase waarin de opdracht binnenkomt, is de interface waarschijnlijk een web-to-printoplossing voor het online verzenden van bestanden. Dit wijst op de behoefte aan gedefinieerde processen, gestandaardiseerde job tickets, gangbare bestandsindelingen en meer. Het printen is slechts één onderdeel van een complexe infrastructuur, waaronder het systeem voor geautomatiseerde voorraadaanvulling en mogelijk de ERP (Enterprise Resource Planning) van de uitgever.

Het on-demandmodel 'eerst verkopen en dan pas printen' stelt hogere eisen aan de integratie van systemen van uitgever en drukker. Anders dan bij BLM, waarbij een minimaal voorraadniveau wordt aangehouden, betekent on-demand dat de enige 'voorraad’ het digitale bestand van elke titel is. De vereisten van BLM op het gebied van automatisering zijn een gegeven, maar daarnaast dient de gegevensstroom tussen uitgever en drukker naadloos en krachtig te zijn.

Voor een sector die is geworteld in traditie en die meer wordt gekenmerkt door creativiteit en passie voor inhoud dan door een voorkeur voor procesoptimalisatie, vraagt het commerciële resultaat dat kan worden behaald door vraaggestuurde boekproductie een belangrijke stap in verandering van denkwijze. Bedrijfsoptimalisatie begint met het doorbreken van gefragmenteerde afdelingen, het stroomlijnen van de supply chain en het stimuleren van volledige samenwerking met het oog op een gemeenschappelijk organisatiedoel.

Sven Fund presenting at Future Book Forum 2017

Digitaal geboren - nieuwe wegen, nieuwe bedrijfsmodellen

Natuurlijkvergt het tijd en vastberadenheid om nieuwe manieren van werken te introduceren. Michaela Philipzen, Head of Production bij Ullstein Buchverlage in Duitsland, is een fel pleitbezorger van procesoptimalisatie door standaardisatie en is van mening dat de sector de overgang naar publiceren op meerdere platforms niet kan maken zonder diepere integratie.

"Het heeft geen zin kleurenschema's of emotionele betrokkenheid te bespreken als we niet eerst hebben uitgezocht hoe we bedrijfsprocessen kunnen vereenvoudigen, zoals bijvoorbeeld een afdrukopdracht verzenden van uitgever naar drukkerij. Het gaat om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en gestandaardiseerde interfaces voor alle bedrijven, met als doel het vereenvoudigen van processen."

Consultant publicatietechnologie dr. Sven Fund, spreker op het Future Book Forum 2017, heeft zijn overtuiging gedeeld dat uitgevers beter moeten worden in innovatiemanagement. "Op dit moment maken we niet volledig gebruik van de technologische functies die voor uitgevers beschikbaar zijn. Teveel uitgevers zijn nog steeds 'digibeet' - ze hebben toegang tot digitale producten maar hebben het digitale tijdperk nog niet volledig omarmd."

Wat wordt bedoeld met 'digitaliteit’ in tegenstelling tot 'digitalisering'? Fund definieert het als volgt: "Met digitalisering hebt u een bedrijfsmodel dat nog altijd op drukwerk is gebaseerd, voordat reeds beschikbare inhoud naar een digitaal platform wordt verplaatst en het gewoon opnieuw wordt verkocht." In een omgeving van 'digitaliteit' is de inhoud digitaal 'geboren', wat meerdere wegen opent voor volledig nieuwe bedrijfsmodellen.

Marc Freitag, Livonia Print presenting at Future Book Forum 2017

Stimuleer innovatie

Maar de verantwoordelijkheid voor optimalisatie van de supply chain ligt niet alleen bij de uitgever. Boekdrukkers zijn in een uitstekende positie om innovatie zelf te stimuleren door hun uitgevers te helpen inzicht te krijgen in procesoptimalisatie die mogelijk wordt gemaakt door digitale printtechnologie, de rol van big data, het belang van standaarden en de noodzaak om de interface tussen de twee bedrijven te verfijnen.

Marc Freitag van de Letse boekproducent Livonia is het ermee eens dat drukkers een even grote verantwoordelijk hebben om verandering te stimuleren. "Als we onze relatie met uitgevers willen onderhouden en verbeteren, moeten we een langetermijnvisie hebben. Op dit moment zijn we leveranciers van drukwerk. Welke rol spelen we in de toekomst, nu uitgeven steeds digitaler wordt?"

Om succesvol te zijn, moeten alle schakels in de keten een digitale manier van denken ontwikkelen, open samenwerken en de juiste technische ondersteuning zoeken om te automatiseren en te integreren. Om dr. Sven Fund te citeren: "Er zijn twee soorten uitgevers: één die het bedrijf van binnenuit vernieuwt, en één die zich verzet tegen innovatie totdat het ingeburgerd is en beschikbaar is als algemeen gebruikte oplossing. Het is aan uitgevers om te beslissen tot welke soort zij willen behoren."

Geschreven door Tino Wägelein, Business Development Manager, Canon Europe


Gerelateerde oplossingen

Ontdek meer

Ontdek hoe u uw bedrijfsmodellen kunt aanpassen aan de veranderende uitgeversmarkt

Praat met een specialist van Canon

Privacybeleid

Praat met een expert tijdens kantooruren

Heeft u een vraag of bent u op zoek naar informatie? Voer hieronder uw gegevens in en een van onze experts neemt tijdens kantooruren* contact met u op.

* Ook wanneer er niemand beschikbaar is, kunt u een terugbelverzoek indienen. Onze experts nemen de volgende werkdag contact met u op.

Klik hier voor technische ondersteuning voor uw Canon-product

Voornaam

Achternaam

Emailadres

  • Zo snel mogelijk
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +31

Heeft u verder nog informatie voor ons, die onze expert kan helpen

Dank u wel

Eén van onze experts neemt telefonisch contact met u op

[TIME]

Graag tot ziens

Sorry

Fout