Staat uw bedrijf open voor risicomanagementprocessen?

Start uw risicomanagementproces met de gids van Canon over wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging

DOWNLOAD HET WHITEPAPER

Two people in discussion in an outdoor meeting area

Risico's horen bij het vak. CNBC’s lijst¹ van meest innovatieve bedrijven, herkent actief, en beloont, die organisaties en leiders die slimme risico's nemen. Ze doen grote gokken die niet alleen hoge risico's, maar ook hoge beloningen met zich meebrengen. Hoewel dit niet de juiste aanpak is voor iedereen, is het demonstratief voor de balans die moet worden gezocht tussen het leveren van innovatie en het bijhouden van de snelheid van de markt.

Ondanks het feit dat beveiliging steeds hoger op de bedrijfsagenda's staat, hebben diegenen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie ervan, namelijk de CIO's en CISO's van de wereld, de reputatie ontwikkeld vooruitgang te remmen omdat wettelijke belangen bij hen vaak voor innovatie gaan.

De effecten van risicomanagement

Eenvoudig gezegd: organisaties moeten bepaalde risico's nemen en andere vermijden. Om dit te doen, moeten ze zichzelf de vraag stellen hoe succesvol presteren er precies uitziet. Het antwoord zal afhangen van de bedrijfstak waarin het bedrijf actief is, maar beveiligingsdeskundigen zouden zichzelf moeten zien als degenen die vooruitgang mogelijk maken. Risico's op het gebied van informatiebeveiliging moeten worden gezien als beheersbaar en niet als een groter probleem dan andere vormen van bedrijfsrisico's.

Met andere woorden: risicomanagement op het gebied van beveiliging vraagt om acceptatie van het feit dat bepaalde lekken zich altijd zullen blijven voordoen. Bedrijven zouden daarom een strategie klaar moeten hebben liggen hoe hiermee om te gaan als het inderdaad zo ver komt. In plaats van zich te richten op het verminderen van acute dreiging, richten veel CIO's zich vandaag de dag op voorlichting over mogelijke bedreigingen.

3 colleagues reviewing content on tablet

De stappen van het risicomanagementproces

Effectief risicomanagement begint met het identificeren van de acute risico's voor uw bedrijf en het voorlichten van de raad van bestuur en hoge leidinggevenden wat de risico's zijn en wat ze in de praktijk zouden kunnen betekenen. Effectief risicomanagement is ieder zijn verantwoordelijkheid. Een datalek kan enorme financiële en reputatieschade aanrichten. Zowel CxO's als alle andere medewerkers in het bedrijf zouden de mogelijke kosten moeten begrijpen, alsmede de stappen die waarschijnlijk zullen worden ondernomen in het geval van een lek.

Sommige organisaties maken gebruik van calamiteiten- of crisistrainingen om hierbij te helpen. Dit legt niet alleen mogelijke blinde vlekken bloot, maar het kan het team ook meer vertrouwen geven bij, en beter voorbereiden op, een situatie waarbij een lek zich daadwerkelijk voordoet.

Net zoals de cyberdreiging zich ontwikkelt, kan ook het beheer en het hieraan gekoppelde beleid niet onveranderd blijven. Terwijl een hogere leidinggevende het initiatief zou moeten nemen bij pogingen de strategie voor risicomanagement aan te passen, zou iedereen binnen de organisatie in staat moeten zijn hieraan bij te dragen met suggesties, zodat het bedrijf kan komen tot de best mogelijke verdedigingsmechanismen.

Business people discussing over computer

Risicomanagementproces-checklist

 • Onthoud dat de algehele bedrijfsstrategie snel kan veranderen. Groei op nieuwe markten kan leiden tot nieuwe financiële en informatierisico's.
 • Het gebruik van digitale technologie, zoals sociale media en de cloud, kan ook zijn effect hebben.
 • Uw strategie voor risicomanagement moet met uw bedrijf kunnen meegroeien.

De risicobereidheid coördineren tussen verschillende afdelingen

Om deze reden moet het beveiligingsbeleid de acceptatie van een bepaald risiconiveau toestaan om samenhang binnen de organisatie te behouden. Lekken in de beveiliging kunnen zich altijd voordoen. Even belangrijk als het voorkomen ervan, is het om een afgesproken procesprotocol, gebaseerd op expertise en feiten, klaar te hebben liggen om met deze lekken om te gaan.

Risicomanagement hoort deel uit te maken van een holisitisch programma om de risicobereidheid in kaart te brengen en principes van risicomanagement toe te passen. Ten slotte moet ook het bedrijf leren dat het identificeren van een risico niet staat voor falen maar voor de validatie van een afgesproken proces.

¹ Exclusieve artikelen van CNBC berichten over BCG's rapport over de meest innovatieve bedrijven van het jaar.

Voldoe aan de eisen van privacywetgeving

52% van alle bedrijven weet niet welke impact de AVG-privacywetgeving heeft. Ontdek hoe de veranderingen in de privacywetgeving van 2018 van invloed zullen zijn op uw bedrijf

GIDS DOWNLOADEN

Office team working together

Gerelateerde oplossingen

Ontdek meer

Ontdek hoe de oplossingen voor informatiebeveiliging van Canon uw bedrijf kunnen helpen


CONTACT OPNEMEN
Privacybeleid

Voornaam

Achternaam

Emailadres

 • Zo snel mogelijk
 • 10:00 - 11:00
 • 11:00 - 12:00
 • 12:00 - 13:00
 • 13:00 - 14:00
 • 14:00 - 15:00
 • 15:00 - 16:00
 • 16:00 - 17:00
 • +31

Heeft u verder nog informatie voor ons, die onze expert kan helpen

Dank u wel

Eén van onze experts neemt telefonisch contact met u op

[TIME]

Graag tot ziens

Sorry

Fout