Zo houdt u gegevens veilig in de werkomgeving

Laat bedreigingen van de veiligheid van printers geen probleem worden. Ontdek vier manieren om uw kantoor te beschermen met Canon's Internet of Things (IoT)-beveiligingsrapport

RAPPORT DOWNLOADEN

Open plan corporate office with 3 rows of workstation desks

Zo maakt u een beveiligingsmiddel van uw kantoorapparaten

Informatie is nog nooit zo waardevol en zo gemakkelijk beschikbaar geweest als vandaag de dag. Met de toename van flexibel werken, mogelijk gemaakt door geavanceerdere mobiele apparatuur, groeien ook de risico's die zijn verbonden aan de hantering van vertrouwelijke gegevens. Voor bedrijven betekent dit een voortdurende strijd - medewerkers moeten efficiënt kunnen werken, terwijl de netwerkbeveiliging optimaal moet zijn voor een overvloed aan met elkaar verbonden apparaten en locaties.

Het kantoor vormt het hart van de meeste bedrijven, waar deze apparaten en de mensen die ze gebruiken, elkaar kruisen. Hoewel innovatie de kantooromgeving een ander gezicht geeft, blijft dit het meest poreuze gedeelte van de bedrijfsbeveiliging. Met elke dag nieuwe eindpunten op de werkplek, zijn IT- en beveiligingsteams constant bezig om ervoor te zorgen dat de beveiliging zo minimaal mogelijk wordt bedreigd. Maar in veel bedrijven wordt dit risico bij dagelijks gebruikte apparaten over het hoofd gezien. Ondanks een groeiende hoeveelheid smartphones, tablets en verbonden apparaten, vormen de apparaten die we als vanzelfsprekend beschouwen, vaak de grootste bedreiging.

Ontdek vier manieren om uw kantoor te beschermen met Canon's Internet of Things (IoT)-beveiligingsrapport

Een veilige cyberbeveiligingscultuur ontwikkelen

De gecombineerde inzet van medewerkers en de technologie moet fungeren als eerste verdedigingslinie als het gaat om beveiliging van het kantoor. Terwijl de toevloed van nieuwe en geavanceerde innovatie in de werkomgeving veel aandacht blijft trekken, worden beveiligingsteams overal geconfronteerd met nieuwe uitdagingen - telefoons die in de trein achterblijven, gesprekken die in openbare ruimten plaatsvinden, en vertrouwelijke documenten die op printers blijven liggen. Informatie kan immers tal van vormen aannemen en mensen in allerlei gedaanten brengen altijd een risico met zich mee. Met alle aandacht voor het Internet of Things (IoT), wordt al snel vergeten snel dat printers en scanners die met elkaar zijn verbonden, deel uitmaken van dit groeiende ecosysteem.

Bijna één op de twee (47%) managers van bedrijven in EMEA kent gevallen van documenten die binnen de organisatie wegraken, terwijl 46% wordt geconfronteerd met medewerkers die buiten hun organisatie documenten kwijtraken. Download het IoT-beveiligingsrapport voor uitgebreide informatie. Het is duidelijk dat er stappen moeten worden ondernomen als het kantoor een betekenisvolle rol moet spelen in de verdediging tegen potentiële bedreigingen van de informatiebeveiliging.

Bij het printen van documenten die vertrouwelijke informatie bevatten, is het bijvoorbeeld van cruciaal belang dat gedrukte exemplaren alleen toegankelijk zijn wanneer de verzender ze letterlijk zelf uit de papierlade kan halen. Zonder deze belangrijke maatregel en een veilige printoplossing, kan informatie in het publieke domein blijven liggen.

Hoewel dit een onschuldige onoplettendheid lijkt, kunnen de implicaties van onzorgvuldige behandeling van gegevens aanzienlijk zijn. De dreiging van boetes en aansluitend zakelijk verlies kan organisaties blijvend schade berokkenen. Maar medewerkers die goed zijn geïnformeerd en die hun verantwoordelijkheid beseffen als het gaat om alle vormen van gegevensbeveiliging, vormen de beste verdedigingswal tegen potentiële problemen.

Open plan corporate office with 3 rows of workstation desks

Uw hardware-apparatuur beschermen

Het onderhoud van nieuwe en bestaande hardware kan ook beveiligingsperikelen opleveren, terwijl oudere apparaten vaak over het hoofd worden gezien.

Neem de printer. De printer wordt nog steeds elke dag gebruikt, is verbonden met het bedrijfsnetwerk en verwerkt vaak de meest vertrouwelijke informatie van een organisatie.

Hoewel het bedrijfsnetwerk waarop de meeste printers draaien in zekere mate controle- en beveiligingsmaatregelen kan omvatten, verzuimen veel bedrijven om deze verbinding te leggen. De apparaten zijn daardoor kwetsbaar en een veilige printoplossing ontbreekt. De gangbare opvatting is dat een printer gewoon een stuk kantoormeubilair is, een randapparaat. Maar de kantoorapparaten van vandaag zijn veel geavanceerder, met ingebouwde besturingssystemen en ondersteuning voor geïntegreerde documentoplossingen die geschikt zijn voor de cloud.

Bedrijven moeten ook niet vergeten dat de meeste apparaten een vaste schijf bevatten, vergelijkbaar met die in een computer. Het risico op ongewenste inbreuk kan verder worden teruggedrongen door ervoor te zorgen dat gegevens worden gecodeerd en uitsluitend toegankelijk zijn voor medewerkers met adequate rechten. Ook moeten verouderde gegevens op verantwoorde wijze worden vernietigd.

Als het aankomt op kantoorbeveiliging, vormen robuuste richtlijnen en procedures nog maar de helft van de oplossing. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze niet over de eerste horde struikelen en de mensen en apparaten over het hoofd zien die zich recht voor hun neus bevinden.

De naderende invoering van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wake-up call en een urgent geheugensteuntje voor bedrijven om alle aspecten van hun kantoorbeveiliging te beoordelen en te heroverwegen.

Er zijn eenvoudige stappen die bedrijven kunnen nemen om te voldoen aan de richtlijnen van deze verordening. Belangrijker is het dat bedrijven hun medewerkers uitgebreid informeren over het kantoorbeveiligingsbeleid, evenals over de individuele rol die ze spelen om vertrouwelijke gegevens veilig te houden.

Als u meer wilt weten over de bescherming van uw kantooromgeving tegen zowel interne als externe informatiebedreigingen, registreer u dan voor de komende webinar van Canon.

Cyberspace beveiligen bij u op kantoor 

32% van alle bedrijven in Europa zijn al eens het slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Ontdek hoe u uw IoT-verbonden kantoor kunt beveiligen met behulp van het Canon-rapport over werkplekbeveiliging

RAPPORT DOWNLOADEN

Male on computer looking at screen

Gerelateerde oplossing

Ontdek meer

Ontdek hoe Canon's oplossingen voor printerbeveiliging uw bedrijf kunnen helpen


CONTACT OPNEMEN
  • Canon
  • Zakelijk
  • ...
  • Beveiliging van printers en informatie op de werkplek