BUSINESS BYTES

De nieuwe CMO brengt vernieuwing!

  • Gepost 4 jaar geleden
  • 2 minuten leestijd

Tot een aantal jaar terug, werkten de CMO, CFO en CIO in aparte ‘zuilen’ binnen een organisatie. Hun werkterreinen werden nauwkeurig afgebakend en van samenwerken was weinig sprake. De huidige markt vraagt om een andere aanpak. Klanten stappen tegenwoordig heel gemakkelijk van het ene merk over op het andere en hebben de beschikking over krachtige tools als social media. Een organisatie moet daarop inspelen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het er tegenwoordig anders aan toe gaat in de boardroom. De veranderende klant is de aanleiding geweest dat de CMO, CFO en CIO beter zijn gaan samenwerken.

Samenwerking binnen C-level nog niet op stoom

Een CMO kan zijn of haar werk nog beter uitvoeren als hij of zij met de CFO en CIO samenwerkt aan het verkrijgen van nieuwe zakelijke inzichten met als doel de klant beter te kunnen bedienen. Deze nieuwe inzichten zullen het makkelijker maken om bedrijfsdoelstellingen te halen.

Hoewel samenwerking en afstemming tussen de verschillende disciplines essentieel is om als organisatie en als individu verder te komen, is de samenwerking tussen de CMO, CIO en CFO binnen veel bedrijven nog verre van ideaal.

Meer zicht op de ROMI

CMO’s zouden veel kunnen leren van CFO's, maar dit gebeurt heel weinig. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 90% van de CMO’s in Europa niet of nauwelijks samenwerkt met finance collega’s om hun marketingdoelen te behalen.

Door CFO's echter bij de planning van marketingacties te betrekken, kunnen CMO's aantonen wat de ROI is van marketingcampagnes. De financiële afdeling kan helpen duidelijke meetpunten te bepalen en marketing KPI’s op meer algemene stakeholder values af te stemmen. Dat is een belangrijke stap voor CMO’s die hun bedrijf willen ondersteunen en helpen aansturen.

CMO: marketingspecialist of bedrijfsstrateeg?

Ook sterkere banden met de CIO bieden kansen om meer invloed te hebben op directieniveau. Door met CIO's samen te werken, kunnen CMO's zorgen voor betere analytische bekwaamheden in hun bedrijf. En dat levert nuttige klantinzichten op, waarmee kan worden gewerkt aan een grotere winst. Bedrijven waar de CMO en de CIO beter met elkaar samenwerken, zullen waarschijnlijk beter presteren op het gebied van omzet en winstgevendheid dan bedrijven waar die samenwerking er niet is.

Het is cruciaal dat CMO's zorgen dat ze binnen de organisatie niet alleen worden gezien als marketingspecialisten. Ze moeten zorgen dat ze in de eerste plaats worden beschouwd als belangrijke bedrijfsstrategen die als doel hebben om bedrijfsdoelen te halen, en pas in de tweede plaats als marketingspecialisten. CMO's die op deze manier te werk gaan, kunnen op proactieve wijze aangeven wat de afdeling marketing levert en hoe dit de totale business ondersteunt. 63% van de CMO’s levert al regelmatig input aan de CEO over bedrijfsstrategieën en er is geen reden waarom de rest niet ook actief de CEO zou kunnen ondersteunen.

Kunt u zich de laatste keer herinneren dat uw CEO u om hulp vroeg? Als het uw ambitie is vernieuwing teweeg te brengen door proactief betrokken te zijn bij het opstellen en bereiken van de doelen van uw bedrijf, kan een nauwere samenwerking met de CIO en de CFO u de kennis en het inzicht opleveren die leiden tot succes.