BUSINESS BYTES

Is het tijd om een stapje terug te doen en het belang van de CIO te benadrukken?

  • Gepost 3 jaar geleden
  • 3 minuten leestijd

De IT-afdeling stond – als het ging om het nemen van beslissingen – vaak niet bovenaan de shortlist. Terwijl de Financiële afdeling, Marketing en Operations trots op de eerste rij zitten, krijgt de afdeling IT vaak slechts met veel moeite erkenning van de hoogste regionen.

IT-besluitvormers lijken vaak uitgesloten te worden van een plaatsje in de raad van bestuur. Volgens recruiterspecialist Harvey Nash rapporteert iets minder dan een derde (32 procent) van de CIO’s rechtstreeks aan de CEO. Dit kan het voor IT-managers moeilijk maken om bij te kunnen dragen aan de bedrijfsstrategie.

De schijnbare marginalisatie van de CIO lijkt vreemd in een tijdperk waarin technologie, nu meer dan ooit en in alle sectoren, een fundamentele rol krijgt toegeschreven in het bedrijfssucces. Zelfs nu nog wordt een CIO die om budget voor een betere server vraagt eerder als kostenpost gezien dan als een kans om de winstgevendheid van een bedrijf te vergroten. Maar als IT is nu voor veel bedrijven een belangrijke bijdrage aan de winst levert, waarom zou je het dan nog als kostenpost behandelen?

Eén mogelijke verklaring voor deze kloof is het toenemende effect van shadow IT waarbij medewerkers van andere afdelingen zelf op zoek gaan naar IT-oplossingen voor hun zakelijke uitdagingen. Medewerkers raken meer en meer vertrouwd met het gebruik van apps in hun dagelijks leven en doen er daarom dan maar een beroep op wanneer traditionele IT-oplossingen de manier van werken hindert. De opkomst van de cloud en mobiele apps betekent ook dat werknemers nu veel gemakkelijker on-demand services voor zakelijk gebruik kunnen kopen of deze zelfs gratis kunnen krijgen, soms zonder de CIO iets te laten weten.

Deze onzichtbare werkwijze vormt een groot punt van zorg voor IT-managers. Volgens onderzoeker Vanson Bourne zegt meer dan driekwart (76 procent) van de CIO’s dat afdelingen in hun eigen onderneming nu producten kopen en in gebruik nemen zonder inbreng van het IT-team. Naar schatting tot een kwart van de uitgaven voor technologie gebeurt zonder medeweten van de IT-afdeling. Onderzoeksbureau Gartner stelt zelfs dat CMO’s tegen 2017 meer geld zullen uitgeven aan technologie dan IT-directeurs.

Deze decentralisatie ondermijnt de toekomst van de CIO. Als medewerkers uit diverse bedrijfsonderdelen hun eigen diensten en systemen kopen, waarom heeft een bedrijf dan nog een specifieke manager nodig voor IT-aankopen? Doe daar nog de opkomst van de chief digital en data officers bij, en het wordt duidelijk dat de CIO van alle kanten onder vuur wordt genomen.

Maar er is hoop.

Er tekenen zich duidelijke aanwijzingen af dat bedrijven de rol van IT – eindelijk – serieus beginnen te nemen. Binnen de directie is er een steeds groter besef dat IT een cruciale rol speelt in transformatie op bedrijfsniveau. IT staat steeds meer in het middelpunt, van het ondersteunen van de bedrijfsproductiviteit tot en met het verzamelen van intelligente gegevens zodat de organisatie goed onderbouwde strategische beslissingen over zakelijke ontwikkeling kan nemen.

Dit inzicht moet gepaard gaan met een herbevestiging van het belang van de positie van de CIO. Ondanks de opkomst van gedecentraliseerde inkoop blijft de CIO de aangewezen manager om de rol die technologie speelt binnen de moderne onderneming te begrijpen. CIO’s hebben vele jaren besteed aan het integreren van platforms, het opzetten van een bestuursstructuur en het maken van roadmaps voor het beste gebruik van IT in de onderneming.

Naarmate het tempo van door IT mogelijk gemaakte verandering verder toeneemt, blijft de CIO de enige constante – althans op directieniveau. Nu de digitale transformatie vaste voet krijgt, moeten bedrijven profiteren van de ervaring die IT-managers hebben in het implementeren van projecten voor technologische verandering.

Gartner geeft aan dat succesvolle organisaties de bijdrage trachten te vergroten van meer technische rollen, zoals deze voor technologie, innovatie en risico. Dat is de kans die CIO’s nodig hebben en zichtbaar moeten grijpen om verantwoordelijkheid te nemen op deze gebieden. Maar daar houdt het niet bij op.

Om een volledige herwaardering van hun rol mogelijk te maken, moeten CIO’s meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen carrière, vooral met betrekking tot hoe ze worden gezien door de rest van de organisatie. Het is tijd dat CIO’s zich niet langer beperken tot de dagelijkse activiteiten, maar bewijzen dat zij multitaskende innovators en een motor voor veranderingen op bedrijfsniveau zijn.

Er is dus een omslagpunt bereikt. CIO’s moeten de rol van objectieve innovators vervullen en bewijzen dat ze als geen ander begrijpen welke ontwrichtende rol technologie de komende tien jaar zal spelen in het bedrijf. Door innovatie op IT-niveau te omarmen, kunnen CIO’s overleven en bloeien.