BUSINESS BYTES

Goed inzicht vereist goede hulpmiddelen

  • Gepost 3 jaar geleden
  • 3 minuten leestijd

Intelligentie. Soms betekent het hoe slim je bent, maar in dit geval gaat het om de informatie die je hebt. Net zoals bij militaire intelligentie, kan financiële intelligentie bijdragen tot het winnen van de oorlog of het verliezen van de veldslag. Niemand heeft de top bereikt door informatie te negeren.

Financiële afdelingen hebben altijd al gegevens verzameld en geanalyseerd om inzicht te krijgen in de bedrijfsprestaties, of dat nu met pen en papier of met ponskaarten gebeurde. Maar de afgelopen vijf jaar zijn er een aantal dingen veranderd.

Ten eerste heeft de wereldwijde kredietcrisis iedereen als nooit tevoren op scherp gesteld en ervoor gezorgd dat zelfs de kleinste ‘beïnvloeders’ van de financiële resultaten onder de loep werden genomen. Elk onderdeel van de voorraad, elke onbetaalde factuur, elk onverkocht product kon betekenen dat het bedrijf onnodig meer geld moest lenen.

In de tweede plaats is business intelligence software bereikbaarder geworden en zijn gegevens breder beschikbaar gekomen. Financiële afdelingen hebben nu niet alleen de kans om gegevens uit hun eigen systemen te benutten, zoals uit de salarisadministratie of purchase-to-pay-systemen, maar ook uit andere bedrijfsapplicaties zoals enterprise resource planning, verkoopsystemen, logistieke of HR-systemen. De software is ook gebruiksvriendelijker geworden en kan gegevens uit verschillende bronnen beter verwerken en de visuele presentatie van de resultaten beter weergeven zodat financiële afdelingen er sneller op in kunnen spelen.

Inmiddels zijn bedrijfsonderdelen ook meer verbonden en data meer up-to-date. Weken wachten op belangrijke verkoop- of facturatiegegevens is niet meer nodig. Nu is het nog maar een kwestie van dagen of uren. Sommige organisaties zijn al begonnen met het real-time analyseren van gegevens uit 'live' systemen met behulp van zogenoemde in-memory analyses. Door dit alles heeft u als CFO de perfecte positie om exact te weten wat de financiële positie van uw organisatie is.

Don Mailliard, hoofd financieel management bij KPMG Noord-Amerika zegt hierover: “De CFO wordt volgens ons de voornaamste 'trechter' voor de cruciale gegevens van een organisatie. De CFO fungeert meer en meer als kennisleider en kan Business Intelligence en Analytics inzetten om de operationele en financiële prestaties van een organisatie te begrijpen en verbanden te doorzien. Zo zijn bijvoorbeeld in de productiesector de bezettingsgraad van een fabriek, capaciteitsplanning en voorraadtekorten sleutelfactoren voor operationeel succes. Deze factoren zijn rechtstreeks van invloed op de omzetprognoses en de CFO bevindt zich in de uitstekend positie om deze intelligentie te benutten en de algehele bedrijfsprestaties te verbeteren.”

Dit inzicht wordt ook gestaafd door gegevens. Uit een gezamenlijk onderzoek van Gartner en Financial Executives International is gebleken dat 15 van de 19 belangrijkste bedrijfsprocessen die volgens CFO's baat hebben bij een betere technologische ondersteuning, grotendeels geholpen zijn door de inzet van business intelligence (BI), business analytics (BA) en performance management.

BI en BA projecten zijn niet eenvoudig. Er is heel wat overtuigingskracht voor nodig om mensen uit alle geledingen van de organisatie het eens te laten worden over de voorwaarden en ordening van gegevens voor een coherent begrip van de resultaten. Het onder controle hebben van informatie die de organisatie verwerkt, is de eerste stap in dit traject. CFO's beschikken nu over de hulpmiddelen om beter te weten waar hun organisatie staat en deze te verbeteren wanneer dat nodig blijkt. Data, software en hard werken, meer is er niet voor nodig.


Referentiemateriaal:
1 'Survey Analysis: CFOs Top Imperatives' van The Gartner FEI CFO technology Study, 2013
http://www.gartner.com/newsroom/id/2488616