BUSINESS BYTES

IT-Managers: race tegen de klok om business ook op strategisch niveau te kunnen adviseren

  • Gepost 2 jaar geleden

De rol van de IT-manager verschuift. De CTO heeft niet alleen de leiding over de IT-afdeling, maar treedt ook vaker op als sparringpartner van de bedrijfstop en is steeds vaker betrokken bij strategische vraagstukken. Toch slaagt nog niet elke IT-manager erin deze nieuwe rol optimaal te vervullen. Hij is vaak nog te veel tijd kwijt aan de dagelijkse operatie, waardoor er onvoldoende tijd overblijft om zich in een adviserende rol te richten op de business. Door de juiste oplossingen in te zetten, is de CTO minder tijd kwijt aan beheertaken en kan hij meer aandacht besteden aan strategie. Maar in hoeverre slaagt hij er daadwerkelijk in om inhoud te geven aan deze ambitie?

Hoe vertaalt een ambitieuze IT’er de wensen vanuit de business naar de noodzakelijke IT-functionaliteiten met als doel processen te optimaliseren? Welke uitdagingen komt hij tegen en welk effect heeft dit op zijn rol? Om antwoord op deze vragen te krijgen, liet Canon onderzoek* doen aan de hand van diepte-interviews onder IT-managers uit verschillende sectoren. Hieruit kwamen interessante inzichten naar voren over de belangrijkste verantwoordelijkheden, grootste uitdagingen en kansen die de IT-manager tegenkomt. Wij willen hiermee een beeld krijgen van de uitdagingen waarmee een IT-manager dagelijks te maken heeft. We willen weten wat op de werkvloer leeft en welke behoeftes er zijn. Wat heeft de IT-manager nodig voor zijn nieuwe rol als sparringpartner van de business?

De IT-manager speelt namelijk steeds meer een proactieve rol. Hij adviseert de bedrijfstop over IT-oplossingen die zorgen voor een efficiënt verloop van werkprocessen. Tegelijkertijd heeft hij zijn handen vol aan het ondersteunen van medewerkers, het automatiseren van interne processen en het onderhouden van contacten met leveranciers. Om zijn rol al adviseur goed te kunnen vervullen, heeft de CTO een helikoptervisie nodig op de volledige organisatie. Hij moet in staat zijn om letterlijk boven de dagelijkse operatie uit te stijgen om te weten wat er speelt en de behoeften van interne klanten te kunnen identificeren. De proactieve IT-manager overziet en beheert het applicatielandschap en is verantwoordelijk voor het beheer van het IT-netwerk en de werkplekken van medewerkers. Het is goed om te weten dat uit het onderzoek naar voren is gekomen, dat 47 procent van de IT-managers al regelmatig aan tafel zit met andere afdelingen om IT-behoeften te identificeren.

Top 4 IT-uitdagingen


Uit het onderzoek* onder IT-managers is een top 4 van uitdagingen naar voren gekomen, waarmee de IT-manager mee te maken heeft. Dit geeft inzicht in hoe de business kan worden ingericht, zodat zij meer waarde kunnen toevoegen aan strategie.

1. Escalaties en falen technologie


Door het falen van technologie kunnen bedrijfsprocessen stil komen te liggen. De CTO moet 24/7 bereikbaar zijn om zulke problemen op te lossen. Veel IT’ers geven aan te veel tijd kwijt te zijn aan zulke operationele activiteiten. Hierdoor hebben zij minder tijd om zich bezig te houden met strategische vraagstukken.

2. Leveranciers spreken vaak niet de taal van de business


Het is belangrijk voor de CTO om in zee te gaan met partners die de taal van de business spreken. Een leverancier moet kunnen meedenken en de business van het bedrijf begrijpen. Zo kan de leverancier een proactieve rol vervullen en fungeren als de ogen en oren van de IT-manager. Dit stelt de CTO in staat om technologische ontwikkelingen op de voet volgen.

3. Gebrek aan IT-kennis


Ook binnen de organisatie loopt de IT-manager vaak tegen obstakels aan. Zo leunt de business dikwijls zwaar op de kennis van de CTO. Dit maakt het lastig om IT-projecten over te dragen of intern te detacheren. Ook komt het voor dat de medewerkers applicaties gebruiken die indruisen tegen het IT-beleid, zoals het delen van informatie via niet gestandaardiseerde oplossingen. Dit gaat ten koste van de controle, het overzicht en de beveiliging. Het is aan de CTO om zowel de bedrijfstop als medewerkers ‘op te leiden’ en zo draagvlak te creëren voor oplossingen die de business ondersteunen, zodat het bedrijf zijn prestaties kan verbeteren.

4. Doorlooptijden IT-projecten


Ten slotte vinden de meeste IT-managers de lange doorlooptijden van IT-projecten een probleem. Door de hoge werkdruk of trage besluitvorming komen projecten in de wachtrij te staan en blijven inefficiënte werkprocessen in stand. Ook door een te krap budget komen veel projecten niet van de grond. Bovendien hebben urgente projecten soms een lange implementatiefase. Zo kan het gebeuren dat tegen de tijd dat de implementatie een feit is de oplossing alweer is verouderd.

De weg naar succes


De CTO is voortdurend op zoek naar de juiste oplossingen om minder tijd kwijt te zijn aan beheertaken, zodat er initiatieven vanuit de business kunnen worden opgepakt en er meer aandacht is voor strategie. Tijdens deze zoektocht en de implementatie van nieuwe technologie loopt hij voortdurend tegen allerlei obstakels aan. Een IT-manager kan zijn kansen op succes vergroten als hij een goede afstemming heeft met de business over IT-projecten. Goed functionerende en ingeregelde processen dragen bij aan een betere bedrijfsvoering. Het creëren van draagvlak aan de top en onder key users is essentieel. Het is belangrijk dat de IT-manager niet alleen weet wat er binnen de organisatie leeft, maar ook in de markt waarin de onderneming actief is. Voor een IT-manager is het altijd van belang om met de juiste leveranciers in zee te gaan en heldere afspraken vast te leggen in service level agreements. Dit stelt de CTO in staat om op een intelligente, beveiligde en schaalbare manier te automatiseren, waarbij het gebruikersgemak van de interne klant en het ondersteunen van de business altijd centraal staat. De tijd in de IT-business staat niet stil, de business is constant in beweging. Door de IT-manager te ontlasten als het gaat om beheertaken en te helpen processen te standaardiseren, krijgt hij de mogelijkheid om ook aan tafel te zitten met andere afdelingen om IT-behoeften van de toekomst te identificeren en is er meer ruimte om de bedrijfstop op strategisch niveau te kunnen adviseren.

Paul van der Stroom


Marketing Program Manager, Canon Nederland

*Diepte-interviews uitgevoerd door een extern bureau in opdracht van Canon Nederland onder 8 IT-managers uit verschillende bedrijfstakken