Regionaal – pan-Europese partnerschappen ondersteunen

Canon werkt proactief samen met meerdere grote partners in de regio. Volgens de bedrijfsfilosofie 'Kyosei' wil Canon als bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, iets betekenen voor mensen en het milieu en voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden.

Canon's partners zijn onder andere het Rode Kruis en de Canon Foundation. Canon stimuleert haar landelijke sales organisaties om deze partnerschappen te cultiveren, naast de plaatselijke samenwerkingsverbanden waarbij ze betrokken zijn.


Rode Kruis
Canon werkt samen met plaatselijke Rode Kruis-organisaties in 16 landen in Europa. De projecten die Canon steunt, geven voorlichting aan achtergestelde jongeren en bieden hen kansen om belangrijke levensvaardigheden te verwerven. Canon geeft voorlichting aan jongeren over mensenrechten, hiv en andere belangrijke thema's. Verder steunt Canon projecten die kinderen van migranten onderwijsondersteuning bieden. In andere landen krijgen jongeren - misschien voor het eerst in hun leven - de gelegenheid om op vakantie te gaan. Dit is goed voor hun welzijn en sociale integratie.

Via het internationale Rode Kruis doneert Canon Inc., ons moederbedrijf in Japan, ook aan mondiale liefdadigheidsacties na grote natuurrampen. Met deze ondersteuning van de slachtoffers en de noodhulp voldoet Canon aan haar verplichtingen tegenover de mensheid.

Lees meer over de bijdrage van Canon Inc. aan noodhulp bij rampen.


De Canon Foundation
Deze stichting werd in 1987 in het leven geroepen om de wederzijdse verstandhouding tussen Europa en Japan te bevorderen. Er worden onderzoeksbeurzen tot maar liefst een jaar geboden op allerlei terreinen - van moleculaire biologie en tuinarchitectuur tot tribale jacht. Begunstigden uit Europa studeren in Japan en andersom.

Wat is Kyosei?
Lees meer over het werk van de Canon Foundation.
Lees meer over sponsoring in de EMEA-regio.

spacer
					image
Maatschappij
Lokaal
Werkgever
Duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Onderscheidingen
Duurzaamheidsrapporten