Lokaal – ondersteunen van maatschappelijke projecten en vrijwilligerswerk door werknemers

Canon werkt samen met allerlei partners in de gemeenschap. Canon kantoren in de hele EMEA-regio steunen projecten die iets betekenen voor de lokale gemeenschappen – van milieubehoud en biodiversiteit tot onderwijs, sociale integratie en vrijwilligerswerk. Klanten en werknemers leven vaak in de buurt van het Canon kantoor. De activiteiten van het bedrijf hebben gevolgen voor hen en voor de plaatselijke gemeenschap. Het is Canon's beleid om projecten te steunen die iets doen voor deze lokale bewoners, gebieden en omliggende leefomgevingen.

Canon stimuleert de lokale kantoren om het regionale partnerschap met het Rode Kruis te ondersteunen, en veel vestigingen geven hier gehoor aan. Hieronder vindt u enkele voorbeelden hiervan. Meer voorbeelden vindt u in Canon's duurzaamheidsrapport.

  • Rode Kruis: medewerkers van Canon Spanje, België en Oostenrijk hebben bloed gegeven via de bloedbanken van het Rode Kruis, terwijl Canon Frankrijk medewerkers en klanten heeft aangemoedigd een donatie te doen aan de slachtoffers van tyfoon Haiyan.

Lees meer over onze samenwerking met het Rode Kruis.

Vrijwilligerswerk door medewerkers
Als lokale inwoners weten Canon's werknemers waar er hulp nodig is in hun plaatselijke gemeenschap. Zij zetten zich in hun eigen tijd in voor allerlei doelen en activiteiten, van sponsorlopen tot opruimacties in de natuur. Canon hanteert richtlijnen voor vrijwilligerswerk voor haar werknemers in de hele regio om deelname op gepaste en bedrijfsgerichte wijze te stimuleren en zo de steun van het bedrijf te maximaliseren.

In 2013 hebben medewerkers meer dan 3100 uur binnen en buiten werktijd besteed aan vrijwilligerswerk ter ondersteuning van maatschappelijke projecten.

Steun aan de gemeenschap
Canon-kantoren en werknemers nemen deel aan allerlei projecten met lokale liefdadigheidsinstellingen en organisaties. Canon biedt sponsoring, donaties en steun in natura. Dit kan variëren van het printen van posters tot het ondersteunen van evenementen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van zulke activeiten. Meer voorbeelden vindt u in Canon's duurzaamheidsrapport.

  • Sociaal welzijn: Canon Middle East heeft een lokale publiciteitscampagne voor autisme ondersteund
  • Sport: Canon Zuid-Afrika heeft jonge gehandicapten geholpen golf uit te proberen en medewerkers in Hongarije, Oostenrijk, Zwitserland en Oost-Europa hebben deelgenomen aan hardloopevenementen en aan een campagne om naar het werk te fietsen
  • Onderwijs: Canon Duitsland heeft posters geprint voor een expositie over analfabetisme; Canon UK heeft een loopbaanbeurs georganiseerd voor schoolgaande kinderen
  • Milieu: Canon Eurasia en Canon Spanje hebben ondersteuning geboden aan herbebossingsprojecten
  • Vrijwilligerswerk: Zuid-Afrikaanse medewerkers hebben een centrum voor kansarme jongeren helpen repareren en Nederlandse medewerkers hebben bejaarden begeleid tijdens een uitje.

Andere banden
Als grote plaatselijke werkgever knoopt Canon banden aan met onderwijsinstanties, zoals scholen en universiteiten. Werknemers bezoeken scholen om te spreken over werk, het milieu en andere onderwerpen. Canon's band met universiteiten houdt onder andere in dat medewerkers open dagen bijwonen om te spreken over werken bij Canon. Verder worden er wedstrijden georganiseerd (bijvoorbeeld sales challenges) en mentorschap verzorgd. Canon biedt waar mogelijk ook stageplaatsen aan.

spacer
					image
Maatschappij
Regionaal
Werkgever
Duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Onderscheidingen
Duurzaamheidsrapporten