Kijk op Duurzaamheid

Kijk op Duurzaamheid

Canon’s visie en mogelijkheden met betrekking tot duurzaam ondernemen

Duurzaamheid speelt een essentiële rol in al onze activiteiten. De basis hiervoor is onze bedrijfsfilosofie die gebaseerd is op het Japanse begrip 'Kyosei', wat staat voor ‘samenleven en samenwerken voor het algemeen belang’. Ons duurzaamheidsbeleid kent drie speerpunten: milieu, maatschappij en bedrijfsvoering.

produceren-gebruiken–recyclen

Al onze producten worden ontwikkeld vanuit de Productlevenscyclus benadering. Dit betekent dat wij er continu naar streven om elke fase van de levenscyclus (produceren – gebruiken – recyclen) milieuvriendelijker te maken. Dit doen we door in elke fase rekening te houden met de impact op het milieu. Vanaf het gebruik van grondstoffen, de productie en de distributie van de apparatuur tot aan het daadwerkelijke gebruik en het recyclen ervan. Binnen uw bedrijf of instelling wilt u ongetwijfeld ook steeds efficiënter en duurzamer werken.

Vanuit Canon bieden wij u producten en diensten die hierop inspelen. Wij werken namelijk graag actief samen met organisaties om hun milieudoelstellingen te realiseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw printerpark optimaliseren met onze Managed Print Services of ervoor zorgen dat u geheel klimaatneutraal print.