Recycling – Bijdragen aan de circulaire economie

Canon erkent haar verantwoordelijkheid wat betreft het opnieuw gebruiken van materialen, onderdelen en componenten om zo de eindige voorraad natuurlijke grondstoffen te behouden en klimaatverandering tegen te gaan. Het bedrijf hanteert meerdere programma's waarbij grondstoffen opnieuw worden gebruikt en gerecycled, de gevolgen op het milieu worden beperkt en klanten voor duurzame producten kunnen kiezen.

Een lijst van milieutermen vindt u in Canon's verklarende woordenlijst.

Het vrijwillig convenant met de EU inzake milieuprestaties van beeldverwerkingsapparatuur dat Canon heeft ondertekend omvat ook de verplichting om informatie te verschaffen over mogelijkheden aan het einde van de gebruiksduur van consumables.

Canon neemt maatregelen op allerlei terreinen om producten en materialen te recyclen en hergebruiken.

Afvalmateriaal

Tonerflessen

Inkjet cartridges

Recyclen van tonercartridges

Factury Produced New Models (FPNM)

Revisie

Einde van productlevensduur

Afvalmateriaal

Afvalmateriaal van Canon producten wordt hergebruikt en verwerkt tot nieuwe producten. Zo worden hulpbronnen bespaard. Canon recyclet bijvoorbeeld ook plastic van ingeleverde apparatuur tot nieuwe producten zoals imageRUNNER ADVANCE en behuizingen voor het calculatorassortiment. En de blisterverpakking van Canon inkjetcartridges bestaat nu voor minstens 70% uit gerecycled plastic.

  Top

Tonerflessen

Canon heeft geen pan-Europees programma voor de inzameling of recycling van tonerflessen. Neem contact op met uw nationale Canon-kantoor voor meer informatie over de aangeboden recycling services voor tonerflessen in uw land. U kunt ook het gemeentehuis in uw woonplaats of de reinigingsdienst raadplegen voor de gewenste methode van afvalverwerking. In de meeste gevallen kunnen tonerflessen gerecycled worden samen met ander plastic afval, aangezien ze geen gevaarlijke materialen bevatten en lokaal recyclen voor minder impact op het milieu zorgt.

  Top

Inkjet cartridges

We hebben een pan-Europees recycling programma voor inkjet cartridges dat actief is in 15 landen. Lees hoe u inkjet cartridges kunt recyclen.

  Top

Recyclen van tonercartridges

tcrp25th_logo_c

Canon was in 1990 het eerste bedrijf dat een recycleprogramma voor lasertonercartridges introduceerde. Canon verzamelt wereldwijd jaarlijks ongeveer 20.000 ton tonercartridges en bespaart daarmee 30.000 ton kooldioxide en verbruikt zo 15.000 ton minder nieuwe grondstoffen. Lees meer over hoe Canon al 25 jaar recyclet.

Het programma voldoet aan de WEEE-normen en loopt in 18 landen in Europa. Klanten kunnen hun gebruikte cartridges gratis inleveren bij Canon. De cartridges worden in een closed-loop proces voor de volle 100% hergebruikt of gerecycled tot nieuwe cartridges. Zo kan Canon voortdurend tonercartridgemateriaal gebruiken zonder dat de kwaliteit van het plastic verslechtert. Lees hoe u lasertonercartridges kunt recyclen.

Closed-loop recycling van tonercartridge

  Top

Factury Produced New Models (FPNM)

Een FPNM-apparaat (voorheen 'remanufactured' of hergeproduceerd apparaat' genoemd) is een nieuwe versie van het originele model dat is gemaakt met gebruik van zowel nieuwe als bestaande onderdelen. Het oorspronkelijke apparaat wordt ingezameld, naar een Canon-fabriek gestuurd en tot op het kale frame gedemonteerd. De gedemonteerde onderdelen worden grondig gereinigd en uitvoerig getest en elk apparaat wordt opnieuw samengesteld. Vervolgens ondergaat het dezelfde kwaliteitscontrole als nieuw geproduceerde apparaten en krijgt het de garantie dat het van dezelfde kwaliteit is en even goed zal presteren als het oorspronkelijke apparaat.

Ca. 93% procent (in gewicht) van de onderdelen wordt hergebruikt. Zo bespaart Canon waardevolle grondstoffen en wordt het milieu-effect zo klein mogelijk gehouden. Oude data wordt gewist en er wordt een software-upgrade uitgevoerd. De apparaten krijgen een nieuw serienummer en de teller wordt weer op nul gezet. De apparaten worden verkocht in heel Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Zie Canon's FPNM-brochure.

Zie Canon's FPNM-video.

Zie Canon’s definitie van FPNM (hergeproduceerde modellen).

Océ Premia Class-apparaten, zoals productieprinters en grootformaatprinters, doorlopen een vergelijkbaar proces waarmee afval tot een minimum wordt beperkt en onderdelen opnieuw kunnen worden gebruikt om apparaten een tweede leven te geven.

  Top

Revisie

Revisie is een minder grondig proces dan het proces dat wordt gebruikt voor het maken van FPNM-apparaten. Revisie wordt uitgevoerd door Canon verkooporganisaties in de enkele landen. De apparatuur wordt nieuw leven ingeblazen door vervanging of reiniging van versleten onderdelen. Daarna worden ze weer verkocht in hetzelfde land. Zie Canon’s definitie van revisie.

  Top

Einde van productlevensduur

In de Europese Unie (EU) zijn producenten verplicht om te zorgen dat producten die zij op de markt brengen aan het eind van de levensduur op verantwoorde wijze kunnen worden verwijderd. Deze 'uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten' is geregeld via drie EU-richtlijnen, ter voorkoming van afval en milieu-effecten van gevaarlijke stoffen die de producten mogelijk bevatten. Lees meer over de richtlijnen inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accu's en verpakking.

In aanvulling op de richtlijnen van de EU heeft Canon in 2011 een vrijwillig convenant van de EU ondertekend ter verbetering van de milieuprestaties van beeldverwerkingsapparatuur. Het convenant is in 2013 door de Europese Commissie bekrachtigd als equivalent van een bindende verordening en omvat de verplichting om informatie te verschaffen over mogelijkheden voor consumables aan het eind van de levensduur.

  Top

spacer
					image
Milieu
Produceren
Gebruiken
Activiteiten
ISO 14001
Verklarende woordenlijst
Duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Duurzaamheidsrapporten