Produceren – duurzame producten ontwerpen

Het is Canon's belangrijkste milieu-inspanning om meer waarde te creëren uit minder hulpbronnen. Vanaf de allereerste stap van het productontwerp houdt Canon rekening met het milieu. Canon kijkt naar mogelijkheden om producten kleiner te maken, het gebruik van nieuwe grondstoffen te beperken en gerecyclede en hernieuwbare materialen toe te passen. Met deze en andere maatregelen helpt Canon de klimaatverandering te beperken.

In de imageRUNNER ADVANCE-serie verwerkt Canon bijvoorbeeld gerecycled plastic en bioplastic en meerdere calculators zijn vervaardigd uit gerecycled plastic van Canon-producten.

Canon investeert jaarlijks wereldwijd meer dan 8% van de omzet in R&D. Dankzij geavanceerde technologie kan Canon ontwerpverbeteringen evalueren en toepassen zonder fysieke prototypen te maken. Canon heeft een methode ontwikkeld om in het ontwerpstadium streefwaarden voor CO2-reductie vast te leggen voor elke fase van de productlevenscyclus, inclusief productie en gebruik. Voor de Canon imageRUNNER ADVANCE-serie heeft dit een aanzienlijke energiebesparing in het gebruik opgeleverd. Tevens is Canon begonnen met het publiceren van de CO2-voetafdruk voor de levensduur van sommige producten: http://www.cfp-japan.jp/english/list/.

Vrijwillig convenant met de EU

Gevaarlijke stoffen reduceren

Duurzame materialen ontwikkelen

Kleinere producten, lichtere verpakking

Productie in Europa

Vrijwillig convenant met de EU

Canon heeft in juni 2011 een vrijwillig convenant ondertekend ter verbetering van de milieuprestaties van beeldverwerkingsapparatuur. Dit initiatief van zelfregulering wordt geïnstigeerd door fabrikanten van beeldverwerkingsapparatuur en werd in januari 2013 bekrachtigd door de Europese Commissie als equivalent van een bindende verordening. Onder het convenant zijn alle 16 ondertekenaars verplicht minstens 90% van alle printermodellen met beeldverwerkingsapparatuur die ze op de markt brengen, te laten voldoen aan de minimale efficiëntievereisten inzake standaardenergieverbruik (TEC) en de operationele modus (OM). Met deze maatregel worden doelstellingen gesteld om de CO2-voetafdruk van printen en kopiëren in de EU te verminderen. Het convenant omvat gebruiksaspecten van inkt, toner en papier, evenals recycling.

Het vrijwillig convenant omvat concrete toezeggingen qua energie (Energy Star®), papierbesparing (dubbelzijdig printen standaard ingeschakeld) en informatie over mogelijkheden aan het eind van de gebruiksduur van consumables. Onder het convenant zijn fabrikanten ook verplicht expliciete adviezen te geven aan gebruikers over verantwoordelijk gebruik van printpapier.

Lees meer over het vrijwillig convenant met de EU.

  Top

Gevaarlijke stoffen reduceren

Canon-producten worden zodanig ontworpen dat ze aan alle geldende voorschriften voldoen of deze overtreffen. Eventuele gevaarlijke stoffen worden beperkt tot of vallen onder de wettelijke limiet die wordt vermeld in de richtlijn Restriction of Hazardous Substances (RoHS, beperking gevaarlijke stoffen) en de REACH-verordening. In sommige gevallen gaat Canon verder dan de wettelijke vereisten door gevaarlijke stoffen geheel te elimineren. Canon's medische producten voldoen bijvoorbeeld al sinds 2005 aan de RoHS-vereisten, ook al geldt deze verordening pas sinds 2014 voor medische apparatuur. Lees meer over medische apparatuur.

Ook hanteert Canon een Green procurement-programma. Canon controleert en bewaakt de stoffen in producten die worden gekocht van leveranciers. Lees meer over Canon's groene inkoopprogramma.

  Top

Duurzame materialen ontwikkelen

Canon schat met dit nieuwe plastic de productiegerelateerde CO2-uitstoot met 20% te kunnen verminderen in vergelijking met conventioneel plastic. In de digitale productieprinters, Canon imagePRESS C7010VP en imagePRESS C6010, zijn onderdelen van bioplastic verwerkt.

  Top

Kleinere producten, lichtere verpakking

Picture_updated_orange banner_2013Door producten kleiner en lichter te maken zonder dat de prestaties daaronder lijden en door de constructie te verstevigen bespaart Canon hulpbronnen. Bovendien is dan minder of lichtere verpakking toereikend. Canon reduceert waar mogelijk ook de verpakking. Door deze twee maatregelen kunnen de producten efficiënter worden vervoerd. Hierdoor wordt minder CO2 geproduceerd. Lees meer over Canon's logistieke verbeteringen.

Zo is de in 2013 gelanceerde PIXMA MG5500-serie bijvoorbeeld 22% lichter en 4% kleiner, en vereist deze 12% minder verpakking dan de MP540 uit 2008.

Het verpakkingsgewicht van sommige inkjetcartridges is maar liefst 50% gereduceerd. De meeste cartridges worden verpakt in karton. Dat is voor klanten gemakkelijk te recyclen. Wanneer inkjetcartridges worden verpakt in plastic blisterverpakking, bestaat deze voor minstens 70% uit recycled plastic.

Lees meer over Canon's recyclingactiviteiten.

  Top

Productie in Europa

De productie in Europa was in het verleden vooral gericht op het recycleprogramma voor lasertonercartridges in Canon Bretagne en op de productie van in de fabriek geproduceerde nieuwe modellen in Canon Giessen. De producten die worden verkocht in de EMEA-regio worden vervaardigd in Azië, Canada, Nederland en Duitsland. Alle wereldwijde productiefaciliteiten, ook die van Océ en Optopol, brengen direct verslag uit aan Canon Inc.

Onlangs zijn ook de volgende Europese bedrijven overgenomen: DelftDI, NT-ware, Milestone en I.R.I.S. Group. Al deze bedrijven produceren software en oplossingen. Dankzij deze overnames kan Canon meer verschillende en betere services aanbieden aan haar klanten en zo de groei van het bedrijf stimuleren. De overname van Milestone versterkt Canon's softwaremogelijkheden op het gebied van netwerk videosurveillance bijvoorbeeld aanzienlijk.

  Top

spacer
					image
Milieu
Gebruiken
Recyclen
Activiteiten
ISO 14001
Verklarende woordenlijst
Duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Duurzaamheidsrapporten