Activiteiten – Canon's activiteiten duurzamer maken

De bedrijfsfilosofie 'Kyosei' houdt in dat Canon het milieu-effect van haar bedrijfsactiviteiten wil beperken. In het milieuhandvest leest u welke maatregelen Canon neemt met het oog op de balans tussen duurzame en commerciële groei, verantwoordelijk gebruik van hulpbronnen en een geringere milieubelasting.

Door middel van initiatieven, beleidsregels en procedures spant Canon zich in om het effect van de bedrijfsactiviteiten te reduceren en klimaatverandering te helpen voorkomen. Vanuit de EMS-strategie (milieumanagement) neemt Canon maatregelen op het gebied van koolstofmanagement,

Picture_banner_footprint

beperking van hulpbronnengebruik, uitstoot, beheersing van afval en vervuiling, en recycling. In de Canon vestigingen wordt zo mogelijk ook gelet op biodiversiteit en habitatverbetering.

In het onderstaande diagram staan de EMEA-doelen van Canon en de tot op heden gemaakte vorderingen:

Gebied Doelstelling Doel* VORDERINGEN IN 2013
CO2-voetafdruk Canon EMEA Jaarlijks verminderen met 1,5% tegenover omzet (vergeleken met 2010) -15% in 2020* -7% ten opzichte van 2010
Efficiënt grondstofgebruik Afvalrecycling bevorderen op alle EMEA-kantoren 52% in 2014* 50%
Afvalrecycling bevorderen in Canon-magazijnen, inclusief uitbestede magazijnen 85% in 2014* 83%
Duurzame productverkoop Verkoop van gecertificeerd papier en gerecycled papier stimuleren 75% van de papieromzet in 2014* 86% van de papieromzet
Koolstofefficiëntie transport Verminderen tegenover netto-omzet van 2012 -2% 2013 Nog niet aan voldaan

* Gemeten aan de geconsolideerde gecombineerde prestatiebasislijn van 2010 van Canon en Océ

Europees milieuhandvest

ISO 14001

Kooldioxide besparen

Energiebesparing

Grondstoffen besparen

Veiligheid van klanten en werknemers

Duurzaamheidsrapporten

Klimaatverandering beperken

ISO 14001

Canon is sinds 2007 mondiaal gecertificeerd volgens de rigoureuze ISO 14001 milieumanagementnorm en streeft naar voortdurende verbetering in alle vestigingen. Ongeveer 200 vestigingen in 25 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika zijn momenteel gecertificeerd.

  Top

Kooldioxide besparen

 • Logistiek: voor de distributie stapt Canon over op vervoer over het spoor en de zee om de CO2-uitstoot te reduceren. Canon maakt de producten en verpakking kleiner, zodat producten efficiënter kunnen worden geladen. Canon heeft centrale magazijnen in Europa. Door Europa te zien als één (virtueel) magazijn kan Canon voorraadniveaus in magazijnen in de diverse landen bewaken tot aan het moment van productverzending. Zo kan Canon de producten leveren waar ze nodig zijn, zonder ze te hoeven transporteren van het ene magazijn naar het andere.
 • eMaintenance: de all-in-one apparatuur kan grotendeels op afstand worden onderhouden en ook problemen worden op die manier opgelost. Zo wordt CO2 bespaard doordat technici niet hoeven te reizen. Ook worden de problemen bij de klant sneller opgelost.
 • Kantoorruimte: in het kader van het Océ-integratieprogramma heeft Canon sinds 2011 maar liefst 36.000 m² aan kantoorruimte weten te besparen. Dit komt overeen met een kiloton aan CO2
 • Bedrijfsauto's: volgens het beleid van Canon Europe inzake bedrijfsauto's bedraagt de maximaal toegestane CO2-uitstoot momenteel (2014) 120 g/km, nadat deze de laatste jaren steeds verder is verlaagd. Alleen in Rusland blijft een uitstoot van 130g/km toegestaan, aangezien er te weinig auto's beschikbaar zijn die 120g/km mogelijk maken. In sommige landen biedt Canon tips of cursussen aan bestuurders van bedrijfsauto's om hen te stimuleren veiliger en zuiniger te rijden om brandstof te besparen.
 • Zakenreizen: Canon bewaakt de jaarstatistieken voor zakenreizen en stimuleert werknemers video- en televergaderfaciliteiten te gebruiken waar deze beschikbaar zijn.

  Top

Energiebesparing

 • Gebouwen: Canon hanteert een verbouwingsbeleid dat verduurzaming van de gebouwen omvat wanneer de structuur dat toelaat. Voorbeelden hiervan zijn zonnepanelen (PV), automatische verlichting en warmtewisselaars.
 • IT-efficiëntie: door het vervangen en virtualiseren van servers heeft Canon sinds 2009 de voor het aansturen en koelen van de datacenters vereiste hoeveelheid stroom bijna weten te halveren (2,8 miljoen kWh in vergelijking met 4,4 miljoen kWh).
 • Duurzame energie: Canon streeft ernaar duurzame energie te kopen, afhankelijk van plaatselijke kosten en beschikbaarheid. Momenteel kopen 11 Europese kantoren 70-100% duurzame energie.

  Top

Grondstoffen besparen

 • Picture_banner_waste recPapier: Canon hanteert een verantwoord papierinkoopbeleid en een controleketen voor het volledige papierdistributienetwerk. Zowel het hoofdkantoor van de EMEA-regio als de acht Europese verkoopvestigingen beschikken over een FSC®- of PEFC-certificering. In 2013 beschikte 75% van het ingekochte papier over de FSC- of PEFC-certificering.
 • Water: Canon vermindert het waterverbruik in de organisatie, bijvoorbeeld voor toiletspoeling. Waar de faciliteiten dit toelaten, wordt regenwater en grijs water gebruikt.
 • Evenementen: Canon hanteert richtlijnen voor organisaties en leveranciers over onderwerpen als materiaal dat wordt gebruikt voor stands op beurzen, en afvalscheiding ten behoeve van recycling om de hoeveelheid restafval te verminderen. Samen met organisatoren en leveranciers voor evenementbenodigdheden bewaakt Canon de naleving en worden audits gehouden bij enkele grotere evenementen. Indien mogelijk hergebruikt Canon het materiaal van een evenement op volgende evenementen.
 • Kantoorafval: Wanneer de faciliteiten dit toelaten, doen kantoren aan afvalscheiding om de hoeveelheid restafval te verminderen.

  Top

Veiligheid van klanten en werknemers

Bij Canon is training in chemisch veiligheidsbewustzijn verplicht voor werknemers die omgaan met gevaarlijke chemicaliën. Zo zorgt Canon dat chemicaliën juist worden behandeld en gebruikt, zodat de veiligheid van werknemers en klanten is gegarandeerd. Door het groene inkoopprogramma zorgt Canon dat de leveranciers zich houden aan de relevante regelgeving voor gevaarlijke chemicaliën in de producten die ze aan Canon leveren.

  Top

Duurzaamheidsrapporten

Canon Europe produceert een jaarlijks duurzaamheidsrapport. Hier vindt u de meest recente duurzaamheidsrapporten van Canon Europe en Canon Inc.

  Top

Klimaatverandering beperken

Via introductiedagen en online leren traint Canon alle werknemers in milieubewustzijn. Er wordt hun duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is voor Canon om het milieu-effect van zijn activiteiten te reduceren, en hoe ze daaraan in hun rol kunnen bijdragen.

Veel landkantoren en medewerkers van Canon zetten zich actief in voor milieuprojecten en -organisatie in hun gemeenschap, in de vorm van sponsoring, donaties en vrijwilligerswerk.

Het kantoor van Canon UK is een goed voorbeeld van herstel van biodiversiteit en habitat naast een bedrijf. Het kantoorterrein omvat ingerichte en natuurlijke terreinen die een leefplek bieden voor allerlei dieren en bijvoorbeeld bijenkorven. In Spanje steunt Canon het verantwoordelijke bos (Bosque Responsable Canon) in Valencia, waarbij medewerkers inheemse bomen planten en vegetatie snoeien. Lees meer over Canon's regionale en lokale projecten.

  Top

spacer
					image
Milieu
Produceren
Recyclen
Gebruiken
ISO 14001
Verklarende woordenlijst
Duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Duurzaamheidsrapporten