Verklarende woordenlijst

Koolstofneutraal

Closed-loop recycling (materiaal)

Dubbelzijdig

FPNM (Factory Produced New Models)

Recyclen

Eenvoudig onderhoud/herstel

Hergebruik

2-in-1 (2-up), 4-in-1 (4-up), N-up

Koolstofneutraal

‘Door de uitstoot in een transparant proces te meten, de uitstoot te beperken en de resterende uitstoot te compenseren zorgen dat de netto koolstofuitstoot nihil is.’*
*Definitie van Britse overheid, ministerie van Energie en Klimaatverandering, oktober 2009

  Top

Closed-loop recycling (materiaal)

Aan het eind van de gebruiksduur worden producten ingenomen via een Canon inzamelingssysteem. In een Canon fabriek worden op mechanische wijze materialen onttrokken om te dienen als grondstof voor de fabricage van nieuwe Canon producten/onderdelen (niet alleen voor dezelfde producten). Aan het eind van hun gebruiksduur worden deze producten opnieuw ingezameld en op dezelfde manier verwerkt.

  Top

Dubbelzijdig

Printen op beide zijden van een pagina, ook wel duplex genoemd.

  Top

FPNM (Factory Produced New Models)

Een FPNM-apparaat is een nieuwe versie van het originele model dat is gemaakt met gebruik van zowel nieuwe als bestaande onderdelen. Het oorspronkelijke apparaat wordt ingezameld, naar een Canon-fabriek gestuurd en tot op het kale frame gedemonteerd. De gedemonteerde onderdelen worden grondig gereinigd en uitvoerig getest en elk apparaat wordt opnieuw samengesteld. Vervolgens ondergaat het dezelfde kwaliteitscontrole als nieuw geproduceerde apparaten en krijgt het de garantie dat het van dezelfde kwaliteit is en even goed zal presteren als het oorspronkelijke apparaat.

  Top

Recyclen

Op enige wijze afvalstoffen opnieuw verwerken tot producten, materialen of stoffen, voor de oorspronkelijke of andere doeleinden, zonder de stoffelijke configuratie te veranderen. Hieronder valt herverwerking van organisch materiaal, maar niet hergebruik van energie en verwerking tot materialen die worden gebruikt als brandstof of opvulling.

  Top

Eenvoudig onderhoud/herstel

Producten worden geretourneerd naar een Canon fabriek of plaatselijke Canon vestiging voor herstel. Dit houdt in dat enig redelijk simpel werk wordt verricht (vervanging van onderdelen of preventief onderhoud) om te zorgen dat het product in geschikte staat is voor wederverkoop/leasing.

  Top

Hergebruik

Elke bewerking waarbij producten en componenten die geen afval vormen opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor ze waren ontworpen.

  Top

2-in-1 (2-up), 4-in-1 (4-up), N-up

2-in-1 (2-up): twee pagina's printen op één zijde van het printmedium (bijvoorbeeld een A4-vel papier).
4-in-1 (4-up): vier pagina's printen op één zijde van het printmedium.
N-up: meerdere (n) pagina's printen op één zijde van het printmedium.

  Top

spacer
					image
Milieu
Produceren
Gebruiken
Recyclen
Activiteiten
ISO 14001
Duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Duurzaamheidsrapporten