Milieu – het milieu beschermen en klanten steunen

Bij het ontwerp van haar producten houdt Canon rekening met het milieu. Vaak gebruikt Canon gerecyclede materialen. Canon zorgt dat haar producten zo weinig mogelijk energie verbruiken. Zo kunnen klanten hulpbronnen besparen. Canon houdt ook rekening met hoe producten aan het eind van de levensduur kunnen worden hergeproduceerd, hergebruikt of gerecycled. Canon gaat zo efficiënt mogelijk om met hulpbronnen, zodat er minder behoefte is aan nieuwe natuurlijke grondstoffen.

Tweederde van de CO2-uitstoot tijdens de levenscyclus van een product komt op het conto van productgebruik door de consument en van de benodigde grondstoffen en onderdelen om het product te fabriceren. Daarom biedt Canon steeds meer diensten en oplossingen op maat om klanten te helpen efficiënter en doelmatiger te opereren. Zo kunnen klanten het milieu-effect van hun activiteiten reduceren en geld besparen en toch beschikken over innovatieve, veilige producten. Lees meer over Canon's oplossingen en services.

Produceren – Gebruiken – Recyclen
Voor alle producten hanteert Canon de levenscyclusaanpak 'ProducerenGebruikenRecyclen'.

Canon's proces: Produceren – Gebruiken – Recyclen

De bedrijfsfilosofie 'kyosei' houdt in dat Canon verantwoordelijkheid neemt voor het effect van haar bedrijfsactiviteiten, met name op het milieu. In Canon's milieuhandvest [PDF, 114 KB] leest u welke maatregelen worden genomen met het oog op de balans tussen duurzame en commerciële groei, verantwoordelijk gebruik van hulpbronnen en een geringere milieubelasting. Deze maatregelen helpen om klimaatverandering te beperken.

In de kantoren en bedrijfsvoering hanteert Canon een standaardbeleid voor de hele EMEA-regio om het milieu-effect van de bedrijfsactiviteiten te reduceren. Lees meer over Canon's bedrijfsvoering.

Onderscheidingen
De inspanning om het milieu-effect van de bedrijfsactiviteiten te reduceren en klimaatverandering te beperken heeft Canon meerdere onderscheidingen opgeleverd:
• Canon haalde een score van 66/100 op de Climate Counts-scorecard.
• Canon staat op nummer 29 in de Best Global Green Brands van 2012 van Interbrand.
• Canon staat op nummer 9 in de lijst World’s Most Reputable Companies van 2012 van het Reputation Institute.

Duurzaamheidsrapport Canon EMEA 2013
Zie de verklarende woordenlijst van milieubegrippen.
Lees Canon's milieuhandvest [PDF, 114 KB].

Lees hier hoe Canon zich inzet voor de samenleving en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Lees hoe Canon voldoet aan de wetten en regelgeving inzake organisatiebestuur.

spacer
					image
Milieu
Produceren
Gebruiken
Recyclen
Activiteiten
ISO 14001
Verklarende woordenlijst
Duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Duurzaamheidsrapporten