WEEE-richtlijnen – Canon en de WEEE-richtlijnen

De EU-richtlijn 'Waste Electrical and Electronic Equipment' (WEEE, afgedankte elektronische en elektrische apparatuur) is opgenomen in de nationale wetgeving van alle EU-lidstaten. De richtlijn geldt ook in EER-landen – (Europese Economische Ruimte, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). De richtlijn is bedoeld om de milieubelasting door afgedankte elektronica te beperken.

Als fabrikant van elektronische producten zorgt Canon volgens de richtlijn voor inname en behandeling van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur in elk EU-land waar een Canon verkooporganisatie is gevestigd.

Klanten kunnen gebruikte Canon apparatuur aanbieden bij speciale inzamellocaties of inleveren bij aankoop van gelijksoortige nieuwe apparatuur.

Informatie voor klanten – EU en EER
Onderstaand symbool geeft aan dat een product niet mag worden weggegooid met het restafval volgens de richtlijn en de nationale wetgeving van elk land.

WEE_Symbol

Het product moet worden ingeleverd op een aangewezen inzamelpunt of een officiële inzamelocatie voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (EEE). Onjuiste verwerking van dit type afval kan een negatieve invloed hebben op het milieu en de volksgezondheid vanwege de aanwezigheid van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparaten. De juiste verwijdering en verwerking van dit product draagt bij tot een effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Meer informatie
Wilt u precies weten waar u afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling? Neem dan contact op met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of het afvalverwerkingsbedrijf, of raadpleeg de WEEE-richtlijn.

Canon's recycleprogramma voor tonercartridges
Canon heeft ook een eigen recycleprogramma voor tonercartridges dat aan de WEEE-normen voldoet. Ga voor meer informatie naar Canon's website over het recyclen van cartridges.

Informatie voor verwerkings- en recyclingfaciliteiten
Overeenkomstig de richtlijn geeft Canon informatie aan verwerkings- en recyclingfaciliteiten over de diverse componenten en materialen in Canon producten, ook eventuele gevaarlijke stoffen.

spacer
					image
Bedrijfsvoering
REACH-verordening
Richtlijn Batterijen
ISO 9001
Duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Onderscheidingen
Duurzaamheidsrapporten