Richtlijn Batterijen – afgedankte batterijen

Als producent of importeur van batterijen is Canon lid van recyclingsystemen voor afgedankte batterijen en accu's in elke EU-lidstaat waarin het bedrijf actief is. Canon voldoet ook aan de verplichtingen om inzameling en verwerking van batterijen te rapporteren en financieren.

Richtlijn Batterijen
De EU-richtlijn over batterijen en accu's en afgedankte batterijen en accu's (2013/56/EC) is uitgekomen in 2008 en is nu verankerd in de wet van alle EU-lidstaten. De richtlijn heeft tot doel de recycling van afgedankte batterijen en accu's te bevorderen om de impact ervan op het milieu te reduceren.

Klanten kunnen gebruikte batterijen van hun Canon producten inleveren bij een gemeentelijk of ander officieel innamepunt.

Informatie voor klanten – EU en EER ( Europese Economische Ruimte: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Onderstaand symbool geeft aan dat batterijen en accu's in dit product gescheiden van het huisvuil moeten worden verwijderd, volgens de richtlijn en plaatselijke vereisten.

Batterijensymbool

Als onder bovenstaand symbool een chemisch symbool staat, betekent dit dat de batterij of accu een zwaar metaal (kwik, cadmium of lood) bevat in een hogere concentratie dan aangegeven in de richtlijn.

Batterijen en accu's mogen niet worden weggegooid bij ongesorteerd restafval. Gebruikers van batterijen en accu's moeten gebruik maken van de desbetreffende inzamelingsvoorzieningen voor het inleveren, recyclen en verwerken van batterijen en accu's.

Als een Canon product niet-uitneembare batterijen bevat, valt het hele product onder de EU-richtlijn WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Het hele product moet dan worden ingeleverd bij een officiële inzamellocatie voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelinstantie neemt dan de juiste maatregelen voor de recycling en verwerking van het product met de batterijen.

Het is belangrijk dat de klant meewerkt aan inzameling en recycling van batterijen en accu's. Zo kunnen potentiële effecten van de stoffen in batterijen en accu's op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum worden beperkt.

In de EU zijn er afzonderlijke innameregelingen voor batterijen en accu's. Wilt u precies weten waar u afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling? Neem dan contact op met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of het afvalverwerkingsbedrijf.

spacer
					image
Bedrijfsvoering
WEEE-richtlijn
REACH-verordening
ISO 9001
Duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Onderscheidingen
Duurzaamheidsrapporten