Canon verklaring met betrekking tot REACH-verordening EC 1907/2006

Januari 2018

De REACH-verordening (EC 1907/2006) werd op 1 juni 2007 van kracht ter verbetering van de manier waarop chemicaliën op zich, in voorbereidingen en in artikelen¹ in Europa worden beheerd.

De Canon Group vervult haar milieuverantwoordelijkheid door een proactieve aanpak die zorgt voor voortdurende naleving van alle REACH-verplichtingen.

Berichtgeving rond zeer zorgwekkende stoffen
De kandidatenlijst van "zeer zorgwekkende stoffen" onder Artikel 59 van de REACH-richtlijn is gepubliceerd op 28 oktober 2008 en wordt ongeveer elke zes maanden bijgewerkt. De huidige versie van de kandidatenlijst is te vinden op de website van de European Chemicals Agency.

De leveranciers van Canon zijn gebonden aan het strenge groene inkooprogramma en dienen gedetailleerde informatie te verstrekken over de aanwezigheid van stoffen, waaronder zeer zorgwekkende stoffen, in de artikelen die ze aan Canon leveren. De vragenlijst van Canon voor leveranciers wordt regelmatig bijgewerkt met wijzigingen in internationale wetten die van invloed kunnen zijn op producten van Canon (elektrische en elektronische producten), waaronder wijzigingen in de kandidatenlijst.

Als producent en leverancier van artikelen is Canon onder Artikel 33 van de REACH-richtlijn verplicht om informatie te verstrekken over zeer zorgwekkende stoffen die de limiet van 0,1% van het gewicht overschrijden. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt en aanvullende maatregelen vereist zijn, zal Canon klanten via deze webpagina zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Verklaring Canon-artikel
De volgende stoffen in Canon-artikelen kunnen de limiet overschrijden:

Naam van de stof

CAS/EC
nummer

Artikel

Toepassing

Bis(2-ethyl(hexyl)
fthalaat) (DEHP)

117-81-7

PVC-kabels

Weekmaker

Boorzuur

10043-35-3/
11113-50-1

Fotopapier

Crosslink-verbinding

Dinatriumtetraboraat, watervrij

1303-96-4/
1330-43-4/
12179-04-3

Onderdelen voor absorptie van restinkt
Fotopapier

Vlamvertrager
Crosslink-verbindingOcé-artikelverklaring
Onderstaande stoffen kunnen in Océ-artikelen voorkomen boven het grensniveau.

Naam van de stof CAS/EC Type onderdeel Gebruik Printertype
Lood-zirconaat-titanaat (PZT) 12626-81-2 Printkop Piezo-materiaal in printkop Piezo-inkjetprinters
Loodmonoxide 1317-36-8 Motor/ventilator   ColorWave-printers
Diboortrioxide 1303-86-2 Motor/ventilator Vlamvertrager Grootformaat printers
N,N-dimethylacetamide (DMAC) 127-19-5 motor   Arizona-printers
UV-328 25973-55-1 motor Absorbeerders van ultraviolet licht in plastics Arizona-printers
UV-320 3846-71-7 motor Absorbeerders van ultraviolet licht in plastics Arizona-printers
DEHP 117-81-7 motor weekmaker Arizona-printers
Hexahydromethyl-ftaalzuuranhydride 25550-51-0 Electronische onderdelen Crosslinking-agent Diverse


Veiligheidsbladen (SDS)
Eindgebruikers van de inkten, toners en servicechemicaliën van Canon kunnen inzage krijgen in veiligheidsbladen met informatie over veilig gebruik en veilige verwijdering in de leveranciersketen.

Gebruik onderstaande koppelingen om de SDS in te zien:

Voor Canon-producten: https://msds.canon-europe.com/
Voor Océ-producten: http://global.oce.com/support

Verdere informatie
Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met CEU-Reach@canon-europe.com.

Meer informatie over REACH vindt u op de website van de European Chemicals Agency.

Disclaimer
Alle informatie in deze verklaring is verstrekt naar beste weten van Canon op het moment dat de verklaring werd opgesteld. Deze verklaring dient uitsluitend ter informatie. Canon levert deze informatie zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties voor een bepaald doel. Canon garandeert niet dat de inhoud vrij van fouten is.


¹ Artikel zoals gedefinieerd onder de REACH-verordening (EC) 1907/2006

spacer
					image
Bedrijfsvoering
WEEE-richtlijn
Richtlijn Batterijen
ISO 9001
Duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Onderscheidingen
Duurzaamheidsrapporten