Canon behaalt van Japanse ondernemingen de hoogste plaats in 2013 Climate Counts studie

TOKIO, 30 januari 2014—Canon Inc. maakt vandaag bekend dat in een gemeenschappelijke studie door Climate Counts[1] en het Center for Sustainable Organizations[2] naar de effectiviteit van maatregelen van bedrijven om CO2-uitstoot tegen te gaan, Canon een vierde plaats heeft behaald – de hoogste positie onder de Japanse ondernemingen die deelnamen aan dit onderzoek.

De 2013 Climate Counts Science-Based Carbon Study analyseert de operationele emissies van 100 wereldwijd actieve ondernemingen tussen 2005 en 2012 om hun prestaties vast te stellen ten opzichte van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. De ondernemingen die deel uitmaken van de studie, zijn actief in 10 bedrijfstakken, waaronder technologie, gezondheidszorg, olie & gas en consumentenproducten. De studie is gebaseerd op een metriek, genaamd Context-Based Carbon Metric[3], dat is ontwikkeld door het Center for Sustainable Organizations (CSO). In CSO's metriek voor de Climate Counts studie zijn wetenschappelijk onderbouwde emissiedoelstellingen opgenomen. Deze emissiedoelstellingen zijn ontwikkeld door het Tellus Institute, een interdisciplinaire non-profit onderzoeks- en beleidsorganisatie.

De studie evalueert de prestaties op het gebied van duurzaamheid niet alleen in termen van milieu, maar ook vanuit een sociaal en economisch perspectief. De beoordeling en de rangschikking van de prestaties van elke onderneming zijn gebaseerd op de uitstoot per dollar die wordt bijgedragen aan het bruto nationaal product, alsmede het bedrag dat de onderneming aan het bnp bijdraagt.

Volgens de studie onder de 100 onderzochte ondernemingen, waren 49 daarvan – inclusief Canon – duurzaam en op schema om de uitstoot van koolstof te verminderen, overeenkomstig de wetenschappelijke doelstellingen die zijn ontworpen om een gevaarlijke klimaatverandering af te wenden. Bovendien hebben 25 van deze 49 duurzame ondernemingen met succes een omzetgroei gerealiseerd, terwijl hun uitstoot werd teruggebracht. Canon streeft ernaar de CO2-uitstoot binnen de gehele Canon Group en tijdens elke fase van de levensduur van het product, van inkoop van grondstoffen tot verwijdering en recycling, te verminderen. Als erkenning voor deze

activiteiten ontving Canon in december 2012 als eerste onderneming de certificering voor multifunctionele kantoorsystemen volgens het Japanse Carbon Footprint Program[4]. De onderneming is van mening dat dergelijke bedrijfsinitiatieven hebben geleid tot de hoge beoordeling die het heeft ontvangen in de Climate Counts studie.

In lijn met de verwezenlijking van haar ecologische visie Action for Green[5], streeft Canon naar uiterst functionele producten met een minimale belasting van het milieu, terwijl gebruikers manieren worden geboden om producten te gebruiken die hun invloed op het milieu verder verminderen.

[1] Climate Counts is sinds 2007 een non-profit campagne die ondernemingen jaarlijks beoordeelt op basis van hun vrijwillige maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan.
[2] Het Center for Sustainable Organizations (CSO) is een non-profit organisatie die onderzoek, ontwikkeling, training en consultancy uitvoert om wereldwijd de integratie van contextafhankelijke duurzaamheidsbeginselen en –praktijken te bevorderen binnen organisaties, in de normen voor meting en rapportage en in kapitaalmarkten.
[3] http://www.sustainableorganizations.org/context-based-metrics-in-public-domain.html
[4] Carbon Footprint of Products (CFP) is een systeem om de uitstoot van broeikasgassen van een product te berekenen gedurende de gehele levenscyclus, van inkoop van grondstoffen tot productie, distributie, gebruik en EoL (End of Life), en geeft de totale CO2-equivalent weer.
[5] Canon's ecologische visie Action for Green streeft ernaar een hogere productfunctionaliteit te combineren met minimale belasting van het milieu.

spacer
					image
Persberichten
Corporate Nieuws
Business Solutions Nieuws
Consumenten Nieuws
Canon Inc. Nieuws
Informatie
Persinformatie
Afbeeldingenbibliotheek
Actuele Feeds
Consumer Imaging News
Business Imaging News
Corporate News